รูปแบบพระชัยวรมัน

รักหมดใจ ใจหมดรัก 16 สิงหาคม  ·

ขออนุญาติลงโชว์เพื่อการศึกษาครับ รูปแบบพระชัยวรมัน ที่7 สำเร็จด้วยเนื้อพญาเหล็ก รูปพระที่ท่านเห็นอยู่นี้ เป็นภาพรูปแบบพระชัยวรมันที่7 หลากหลายแบบ ต่างยุคและสมัยกันไป มีลงข้อมูลไว้ใน หนังสือวัตถุมงคลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามด้วยครับ ทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยเนื้อพญาเหล็ก ที่หลวงป๋าได้อัญเชิญมา มีทั้งรูปแบบพระชัยวรมันที่มีกริ่ง และไม่มีกริ่ง รูปแบบที่เป็นสีสันวรรณะเดี่ยว และรูปแบบที่เป็น พญาเหล็กวรรณะสามฤทธิ์ บางรูปแบบมียันต์ใต้ฐานเป็นยันต์พุฒซ้อน บางรูปแบบไม่มียันต์พุฒซ้อน ภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก ผู้ที่ใกล้ชิดหลวงป๋า ซึ่งท่านนี้ ได้อยู่ในพิธีที่หลวงป๋าอัญเชิญพญาเหล็กเหล่านี้ ทุกสิ่งสรรพที่บังเกิดขึ้น ล้วนเกิดจากบุญบารมี อำนาจสมาธิจิตของครูบาอาจารย์ทั้งหมด มิได้เกิดจาก เล่ห์กลมนต์คาถาใดๆ เรื่องของพญาเหล็กนั้น มีพิธีกรรมที่อัศจรรย์ใจ ซึ่งมีหลายท่านเป็นประจักษ์พยานได้ มิได้เกิดจากการเสกสรรค์ปั้นแต่งอย่างใด ผู้ใดอัญเชิญพญาเหล็กได้ ย่อมมีอำนาจสมาธิจิตในตน และมีอำนาจคุณครูบาอาจารย์ อำนวยอวยพรให้ บุคคลธรรมดามิสามารถ ดลให้เกิดอำนาจสิทธิเหล่านี้ได้

แชร์เลย

Comments

comments

Share: