วัดภูม่านฟ้า สีหนคร หลวงพ่อแดงเล่าประวัติ

https://www.youtube.com/watch?v=xCH2xzptfIc

https://www.youtube.com/watch?v=yOnJrL7FDS4

น่าฟังมากๆ หลวงพ่อท่านเล่าอะไรๆหลายๆอย่าอย่างเช่นพระเกศาพระพุทธเจ้าในช่วงกึ่งพุทธกาลที่จะมาประดิษฐาน ณ เมืองสีหนคร แห่งนี้ (พญานาคให้)
เมืองสีหนครที่หลวงพ่อแดงท่านจะสร้าง จะสร้าง 3 รุ่น รุ่นแรกคือหลวงพ่อท่าน เริ่ม 2560 ตลอดชีวิตท่านจะสร้างได้ 9% งบ 3000กว่าล้าน คนงาน70กว่าคน รุ่น2พระเจ้าชัยวรมันที่5อีกชื่อคือท้าวปาจิตนางอรพิม คนงาน500คน งบ5หมื่นล้าน รุ่น 3 รุ่น3คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คนงาน1000คน งบแสนล้าน โปรเจ็คเมืองสีหนครนี้ใช้เวลา 200 ปี โดยจะเอาปราสาทขอมมาไว้ที่สีหนครนี้

หลวงพ่อแดงอดีตท่านคือพระเจ้านเรนทราทิตย์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง ชาตินี้เป็นชาติที่5หลังจากพุทธการณ์ หลวงพ่อท่านได้สร้างบุญใหญ่สมัยพุทธการและได้อธิฐานไว้ สมบัติ(ปราสาท)จึงมีแก่ท่าน เทวดาท่านสร้างให้(ใช่มนุษย์)อีกที ท่านท้าวสักกะเป็นประธาน ต่อไปจะเป็นที่ยิ่งใหญ่ของโลก เป็นพุทธบูชา อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับ

อย่างไรต้องฟังครับ น่าสนใจมากๆ

(ขอม(ชัยวรมัน)ว่ากันว่าไม่ใช่เขมรในปัจุบันอยู่ในเขตไทยนี้แหละบ้างว่าพิมาย)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: