วัดมงคลเทพมุนี (บัญชี)

วัดมงคลเทพมุนี 50 หมู่ 14 บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

7 มิย.2567

เรื่อง เปิดบัญชีชื่อ “วัดมงคลเทพมุนี”
เจริญพร ญาติโยมทุกท่าน

ด้วยวัดเทพมุนี โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดมงคลเทพมุนี” เพื่อสมุดเงินฝากปัจจัยของวัดมงคลเทพมุนีตรงกับชื่อวัดมงคลเทพมุนี

อาตมาในนามวัด จึงได้ปิดบัญชีวัดเทพมุนีเล่มเดิมลง แล้วเปิดบัญชีสมุดฝากปัจจัยเล่มใหม่
ดังนั้น ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาท่านใดปรารถนาร่วมทำบุญกับทางวัดมงคลเทพมุนี
ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ตามนี้

ธนาคาร กรุงเทพ
ประเภท สะสมทรัพย์
สาขา ทรัพย์สมอทอด
ชื่อบัญชี
“วัดมงคลเทพมุนี”
เลขที่บัญชี 373-0-90793-2

         ขอเจริญพร

พระมหาสรวิศิษฏ์ กิตฺติชญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี

แชร์เลย

Comments

comments

Share: