วาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

วาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?
วาจาศักดิ์สิทธิ์ คือ
วาจาที่มีอำนาจบันดาล
ให้สิ่งที่กล่าวออกไปสำเร็จได้ดังประสงค์
ผู้ใดได้ฟังจะต้องทำตาม

วาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ
จะต้องมีบุญมารองรับด้วยการบำเพ็ญกุศลทางวาจาเอาไว้ คือ
รักษาศีลข้อ ๔ เป็นอย่างดี โดยพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน
พูดคำจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
และงดเว้นวจีทุจริต คือ การพูดเท็จ
การพูดคำหยาบ การพูดส่อเสียด
และการพูดเพ้อเจ้อ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดท่านกล่าวไว้ว่า

.ถ้าใครต้องการวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้
ต้องพยายามห้ามวาจาทุจริตเสีย…
พวกที่พูดวาจาพล่อย ๆ เอาเรื่องเอาราวไม่ได้
วาจาเหลวไหลชนิดนี้ฆ่าวาจาของตัวเอง
ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง
ไม่มีใครทำให้

นี้ต้องอุตส่าห์แก้ไขวาจาของตนให้เป็นวาจาที่
ไพเราะ อ่อนหวานอยู่ร่ำไป นี้เป็นประโยชน์แก่ตนด้วย
เป็นประโยชน์
แก่บุคคลอื่นด้วย เป็นทั้งประโยชน์แก่กันและกัน…”

“…หัดวาจาไพเราะเสียแต่ชาตินี้ ชาติต่อ ๆ
ไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์ จะพูดอะไรสำเร็จกิจหมดทุกอย่าง
ถ้าใช้วาจาหยาบก็เท่ากับวาจาจอบตัวเอง ในชาตินี้ก็ดี
วาจาหมดอำนาจหมดสิทธิ์
ไม่มีอำนาจอะไร

พูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูด พูดอะไรเป็นไม่สำเร็จ…”
สำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำ
ได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทุกประการ
ทั้งการไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด

และไม่พูดเพ้อเจ้อ แต่ถ้าเรางดเว้นคำพูดเหล่านี้
แล้วได้วาจาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นการตอบแทน ก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
จากนี้ไป ถ้าคิดให้รอบคอบและถามตัวเองทุก

ครั้งก่อนทำผิดศีลข้อ ๔ ว่า “นี่เรากำลังจะทำลาย
ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอยู่หรือเปล่า”

เชื่อว่าเราจะสามารถรักษาศีลข้อ ๔
ได้บริสุทธิ์มากขึ้น
คำสอนพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จันฺทสโร)
จากหนังสือ…คำสอนหลวงพ่อสด สู่โลกปัจจุบัน

แชร์เลย

Comments

comments

Share: