วิชา แต่งองค์ ที่หลวงปู่ดู่สั่งสอนให้ศิษย์

วิชา แต่งองค์ ที่หลวงปู่ดู่สั่งสอนให้ศิษย์

เป็น วิชาแต่งองค์ที่ หลวงปู่ดู่ท่านได้เมตตา สั่งสอน เพราะเป็นวิชาที่จะทำให้เข้าถึงกระแสแห่งคุณพระรัตนตรัยและ ปฏิบัติธรรมได้ไว….ท่านใดที่อยากทำความดีเพื่อตัวของท่านเอง และ เข้าถึงสภาวะแห่งธรรมได้โดยง่าย รบกวนลองปฏิบ้ติดู แต่ว่าต้อง ทำจริงๆแล้ว ท่านจะเห็นเอง ว่าธรรมแท้จริงเป็นอย่างไร

วิชาแต่งองค์หลวงปู่ดู่
ล้างหน้าตอนเช้า ให้บริกรรมว่า
“พุทธังล้างหน้า ธัมมังล้างทุกข์”
สังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย

——————————
อาบน้ำ แปรงฟัน ให้บริกรรมว่า
“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ”
ธัมมง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

——————————-
สวมกางเกง ให้บริกรรมว่า
“อาปามะจุปะ”

——————————-
เวลาใส่เสื้อ ให้บริกรรมว่า

“ทิมะสังอังขุ”
พุทธัง อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ
สังฆัง อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ

——————————-
เวลาคาดเข็มขัด ให้บริกรรมว่า

“พุทธัง อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ”
ธัมมัง อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ
สังฆัง อิมัง กายะพันธะนัง อธิษฐามิ
ในกรณีที่เราไม่ใส่เข็มขัดให้ กำหนดจิต ที่มือแล้วนึกมโนภาพว่าสวมใส่เข็มขัดอยู่

———————————
เวลาใส่สร้อยพระ ให้บริกรรมว่า

“อิมัง องคะพันธะนัง อธิษฐามิ กะระมะทะ กิริมิทิ กุรุมุทุ เกเรเมเท”
ถ้าไม่มีสร้อยพระก็ให้ทำการ กำหนดจิต แล้วนึกมโนภาพเช่นเดียวกัน

———————————
วิธีคาดมงคล 3 สาย

-สายที่ 1 ให้เอาหัวแม่มือทั้งสองข้าง จรดที่ หน้าผากแล้วลากอ้อมมาบรรจบกันที่ท้ายทอย และจากท้ายทอยอ้อมมาจรดหน้าผาก แล้วบริกรรมว่า “พุทธะสัง มังคะลัง โลเก”
-สายที่ 2 ให้ลากจากหน้าผากลากเส้นผ่านลงมาที่หน้าอกแล้วอ้อมหันแม่มือมาบรรจบกันที่กลางหลังจากกลางหลังมาบรรจบกันที่หน้าอก แล้วบรกรรมว่า “ธัมมะสัง มังคะลัง โลเก”
-สายที่ 3 ให้ลากจากหน้าอกมาถึงสะดือแล้วอ้อม ไปบรรจบกันที่กระเบนเหน็บ(หมายถึงสีข้าง)แล้วลากมาบรรจบกันที่สะดือ ให้บริกรรมว่า “สังฆะสัง มังคะลัง โลเก”

———————————
วิธีการสวมมงกุฏพระพุทธเจ้า

-ให้เอาหัวแม่มือจรดหน้าผากลากอ้อมมาบรรจบกันที่ด้านหลังศรีษะแล้วอ้อมไปบรรจบกันที่หน้าผาก ให้บริกรรมว่า

“อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ”
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสพุทธะปิติอิ

———————————
ก่อนออกจากบ้านให้กลั้นหายใจหยิบดินมาใส่หัว(บางท่านไม่มีเนื้อที่ๆเป็นดินก็ให้กำหนดมโนภาพเอาเช่นเดียวกันแต่ท่านต้องระลึกถึงพระรัตนตรัยตลอด) แล้วบริกรรมว่า
“นางแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัง อยู่ สังขาตังโลกัง วิทู”

——————————————-
ก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านให้ยืนเอาเท้าชิดกัน มือประสานข้างหน้า แล้วกำหนดดูลมหายใจ ว่ารูจมูกข้างไหน ลมเดินสะดวกที่สุด ให้ก้าวเท้านั้น ออกไปก่อน แล้วบริกรรมว่า
“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี พระอาทิตย์เป็นศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”(ถ้าเราจะออกเดินทางวันไหนก็ให้เปลี่ยนไปตามวันนั้นๆ)

———————————–
ก่อนนอนกราบพระ 6 ครั้ง ที่หมอน
1.พุทธัง วันทามิ
2.ธัมมัง วันทามิ
3.สังฆัง วันทามิ
4.อุปัชฌาย์อาจาริยะ คุณัง วันทามิ
5.มาตาปิตุ คุณัง วันทามิ
6.พระไตรสิกขา คุณัง วันทามิ

แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้บังเกิดเป็นพระเมตตา พระมหาเสน่ห์ พระมหาลาภ พระมหาอุด อยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด อุปัทวะอันตราย หายตัวได้

แล้วบริกรรมว่า

“สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ”
อิทังพะลัง เอตัสมิง ระตะนะตะยัสมิง
สัมปะสาทะนะ เจตะโสพุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

-ขอให้สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร สูญสลายหายไป ด้วย พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาสูญหาย ยะละลาย หายด้วยนะโมพุทธายะ ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเว
นะ สะทาโสตถีภะวันตุเม

-พุทธังกำลังกล้า ธัมมังกำลังแกร่ง สังฆังกำลังแรง ด้วยฤทธิ์แห่งพระกำลัง ขออัญเชิญพระปัจเจกมาช่วยเสกกับพระอรหันต์ ให้เป็นวิมานแก้วล้อมรอบครอบตัวพัวพัน คอยป้องกันภยันตราย

หลังจากนั้นให้บังสกุลตายเพื่อป้องกันการกระทำคุณไสยจากผู้อื่นขณะนอนหลับ แล้ว ภาวนาไตรสรณคมณ์จนกว่าจะหลับ

ตื่นเช้าก็บังสกุลเป็น

บังสุกุลตาย

“อนิจจาวะตะสังขารา อุปปา”
ทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตะวา
นิรุธฌันติ เตสัง วูปะสะโมสุโข

บังสกุลเป็น

“อจีรัง วะตะยังกา โยปะฐะวิง”
อธิเสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

ไตรสรณคมณ์ คือ ให้บริกรรม

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้อสังเกตุก็คือ หลวงปู่ท่านต้องการให้เรามีสติรู้ตื่นอยู่เสมอครับ เพื่อนๆลองทำดูครับ หลายคนที่ทำตามที่หลวงปู่ท่านสอนก็ล้วนแต่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: