ศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลย

ปิยะ ศรีทองคํา

ผมนับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลย พระรุ่นนี้กับวิธีนั่งที่หลวงพ่อสดสอน ทำให้ผมมาเคารพนับถือพระพุทธเจ้ามากที่ไปรู้ไปเห็นมาจะให้อธิบายเป็นการพูดการเขียนไม่ได้แต่จะบอกว่าโชคดีมากแล้วที่เจอหลวงพ่อสดเจอพระศาสนา

แชร์เลย

Comments

comments

Share: