สภาวะของอานาปานสติ

🔻 สภาวะของอานาปานสติ 🔻
🌱”…สภาวะของอานาปานสติ เมื่อจิตละเอียดหนักเข้า ลมจะไปหยุดที่ศูนย์กลางกาย ตรงกลางพระนาภีนั้นเอง ตรงนั้นเป็นตำแหน่งลมหยุด แต่พอหยุดอย่างมีสติ ไม่ใช่หยุดด้วยการเผลอสติและนั่งตัวแข็งทื่อ ลมหยุดอย่างมีสติ เกิดมีปฏิภาคนิมิต จิตถึงอัปปนาสมาธิ ได้อานาปานสติ
🌱ถ้าหากไม่กำหนดองค์บริกรรมนิมิต บริกรรมภาวนาช่วย กว่าที่ลมจะหยุดอาจจะนาน ถ้าหากกำหนดองค์บริกรรมนิมิต องค์บริกรรมภาวนาช่วย ลมจะหยุดได้เร็ว…”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) (หลวงป๋า) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: