สหธรรมิกสองพระมหาโพธิสัตว์ หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมะรัมโภ และ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

สหธรรมิกสองพระมหาโพธิสัตว์ หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมะรัมโภ และ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สองมหาโพธิสัตว์ ผู้เที่ยงตรงต่อพระโพธิญาณ…………………………………………………ความเป็น “มหาพระโพธิสัตว์” ผู้เที่ยงแท้ต่อพระโพธิญาณในอนาคตกาล ดังจะมีพระศรีอาริยเมตไตร ถัดจากนั้น ยังปรากฏมีมหาโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้ ตามลำดับเพื่อโปรดเวไนยสัตว์คือสัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอนปรากฏนามนับ 10 พระองค์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสี พระอริยะสงฆ์เคยกล่าวคำรับรองว่า “หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี พระมหาโพธิสัตว์แห่งสังขละบุรี จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 1ใน 10 พุทธวงศ์ เบื้องหน้า”ความประทับใจในมิตรภาพ ของสองมหาโพธิสัตว์เริ่มต้นเมื่อปี 2541 ในวันหนึ่ง พลังบุญก็ดึงดูดหนุนนำให้ 2 ผู้มีบุญบารมีได้มาพบกัน หลวงปู่หงษ์ ได้ยินชื่อหลวงพ่ออุตตมะ ก็มีจิตศรัทธา ดังรู้ได้ว่านี่คือผู้มีบุญสูงส่งเผาพงศ์มหาโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้นำพาสรรพสัตว์ออกจากกองทุกข์ เพราะโดยปรกติพระสุปฎิปัณโณทั้งสอง ต่างองค์ต่างมีหน้าที่ ต่างก็ได้มุ่งบำเพ็ญบารมี โอกาสที่ จะได้ประสบพบกันถือเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก หลวงปู่หงษ์เร่งเดินทางมากราบหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งมีอาวุโสพรรษากว่า 6 ปี ในสมัยนั้น เมื่อได้พบต่างองค์ก็ต่างสนทนา ด้วยความเป็นกันเอง เมื่อไถ่ถามกันพอสมควรแก่เวลาเป็นที่เรียบร้อย หลวงปู่หงษ์ถวายจตุปัจจัย 2,000 บาทและขอประคำหลวงพ่ออุตตมะ 10 เส้นเป็นไมตรีแสดงความนอบน้อมเคารพในบารมีธรรม หลวงพ่ออุตตมะก็มอบจตุปัจจัย 2000 บาทคืนกลับพร้อมประคำเสก 100 เส้น เป็นที่ปีติอิ่มใจของผู้ที่ได้ติดตามและพบเห็น เมื่อวันเวลาผันผ่าน แม้แต่ตอนที่ หลงพ่ออุตตมะ มาเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ ในช่วงหลังก่อนหลวงพ่ออุตตมะจะสิ้นบุญ หลวงปู่หงษ์ ฯ ก็ได้ตามมาเยี่ยมหลวงพ่ออุตตมะ ถึงโรงพยาบาลมาในปีนี้ หลวงปู่หงษ์ก็มี อายุย่าง 97 ปีเท่ากับว่าครบ 10 ปี ของมิตรภาพทั้งสองที่นำมาบันทึกไว้ให้ได้จดจำทั้งยังเคยมี วัตถุมงคลที่ สองมหาโพธิสัตว์ได้อธิฐานจิตไว้ร่วมกันก็มี พระผงรูป พระแก้วมรกต หลัง นะเมติ ล้อมด้วยสายประคำ และรูปพระตรีมูรติหลังฤๅษี 3 องค์ เป็นอนุสรณ์ ถึง หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมะรัมโภ และ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สองมหาโพธิสัตว์ ผู้เที่ยงตรงต่อพระโพธิญาณเอื้อเฟื้อข้อมูลโดย พระศุภกิจ ปภัสสโร

แชร์เลย

Comments

comments

Share: