หยุดให้ถูกที่

⭕ หยุดให้ถูกที่ ⭕
🌿 “..การทำสมาธิมีความมุ่งหมายที่จะให้ใจหยุด เมื่อหยุดก็ไม่เนื่องด้วยกายนาม ไม่เนื่องด้วยรูป นามกับรูปก็แยกขาดจากกันได้ ถ้าแยกขาดจากกันมากก็หยุดมาก แต่หยุดต้องหยุดให้ถูกที่ ถ้าผิดที่คือใจออกนอกตัวไปเห็นนิมิตนอกตัวแล้วตามนิมิตนั้นไป จิตก็ปรุงแต่งได้มากขึ้น การรู้เห็นก็ไม่ตรง ซึ่งอย่าทำ
🌿 ต้องหยุดให้ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม ถูกธาตุธรรมของฝ่ายบุญกุศล บาปอกุศลก็ทำอะไรไม่ได้มากขึ้น ใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้น เข้าถึง กาย เวทนา จิต ธรรม ฝ่ายบุญกุศลละเอียด เข้าสุดละเอียด ถึงธรรมกายได้ และจากธรรมกายละเอียดๆ เข้าไปใสสะอาดบริสุทธิ์ถึงนิพพานได้
🌿 ดังนั้นหยุดมีความหมายอย่างนี้ คือการหยุดกิเลสข้างใน กิเลสทำอะไรไม่ได้ เมื่อหยุดมากเข้าบ่อยๆ เนืองๆ สติก็ครบมากขึ้น…”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) (หลวงป๋า) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: