หลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดู่ใช่พระศรีไหม

เรืองโรจน์ ลีวงค์ษา

หลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดู่ท่านก็พระศรีอริยะเหมือนกัน

พุทธสถานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ไม่ใช่ญาณพระศรีฯทั้งสองท่าน หลวงปู่ทวด ท่านสร้างบารมีไปเรื่อยๆ ไม่ได้ปรารถนาโพธิญาณ (ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า) ส่วนที่มีคนไปเห็นว่ามีหลวงปูทวด เป็นภาพซ้อนอยู่ด้านหลังหลวงปู่ดู่นั้น ที่จริงองค์ญาณหลวงปู่ทวด ท่านสงเคราะห์อยู่เบื้องหลังหลวงปู่ดู่อีกทีนึง เป็นการเกื้อกูลกัน แต่เป็นคนละองค์ญาณกัน เรื่องนี้ได้มีการอาราธนาหลวงปู่ทวด ลงมาถามจากองค์ญาณของหลวงปู่ทวด ครับ

สรุปว่า พระศรีฯ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ เป็นคนละองค์ญาณกัน แต่สร้างบารมีเกื้อกูลกัน ส่วนหลวงปู่ทองทิพย์นั้น หลวงปู่ทวด ท่านรับรองว่าหลวงปู่ทองทิพย์ ปรารถนาโพธิญาณ และจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ต่อจากพระสมณโคดม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: