หลวงปู่หงษ์…มอบไว้ เมตตา-ค้าขาย

หลวงปู่หงษ์…มอบไว้ เมตตา-ค้าขาย

* ❖ นะเมติ ฯ คาถานี้ สวดเสกภาวนาสะเทือนถึงพรหมโลก เสกแป้ง เสกของ ดีนัก เมตตา กันภัย เทวดารักษา อธิฐานใช้ได้ 108 ประการ

* ⌘ เทีย สุ อุ เจีย นะโมพุทเธีย หังหุ ฯ คาถานี้ ยอดหัวใจมนุษย์ภาวนา ค้าขายดี เจรจาติดต่อลูกค้า ใครเห็นหน้ารักเมตตาเรา
* ⌘ อิมังบังพันทะกัง จ๊องอะจันนา จ๊องกัม สวาหะ ฯ คาถานี้ ภาวนานั่งขายของ ภาวนา 7 จบดีวิเศษนะแลฯ

* ⌘ อุมะจิตติ พะทะตร๊วง สวาหะฯ คาถานี้ ภาวนามหาจินดา สําหรับนั่งขายของดีทุกประการฯ

* ⌘ เอหิ (……) อาคัชฉาหิ มะมะ ฯ คาถานี้ ถ้าอยู่ตําบลใด หรือจังหวัดใด ขอให้ภาวนา ออกชื่อจังหวัด หรือตําบลนั้น ภาวนาไปดีนัก เขานิยมนับถือเรามากแล ฯ

* ⌘ นะเมตตา มะเมตตา สุเมตตา สะเมตตาฯ คาถานี้ ภาวนาเวลาเราจะค้าขาย สรรพสิ่งของต่าง ๆ ทุกประการ ดีนักแล ฯ

* ⌘ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง-เมตตาจิต จิตตา จิตตา จิตตะ สามิ ตจิตตัง ฯ คาถานี้ ภาวนาซื้อและขาย สิ่งของดีมากแล ฯ

* พระมหาศุภกิจ ปภัสสโร ตรวจทานเผยแพร่ แด่ศิษย์หลวงปู่หงษ์

แชร์เลย

Comments

comments

Share: