หลวงป๋าเดินเครื่องแต่ละทีสะเทือนไปทั้งภพสาม โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

หลวงป๋าเดินเครื่องแต่ละทีสะเทือนไปทั้งภพสาม โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

เรื่องนี้ขอเล่าสืบเนื่องจากวันแรกที่ผมได้มีโอกาสพา “น้องไก่” ไปกราบหลวงป๋าที่กุฏิ 9 พวกเรามีกันทั้งหมดประมาณ 4-5 คน เข้าไปนั่งรอหลวงป๋าที่ชั้นล่างของกุฏิหลวงป๋า วันนั้นเป็นเวลาบ่ายกว่าๆ ซึ่งช่วงบ่ายหลังจากหลวงป๋าท่านฉันเพลเสร็จแล้วสักพักท่านจะขึ้นไปเพื่อพักผ่อน ระหว่างที่นั่งรอก็คุยกันถึงเรื่องต่างๆ เพื่อฆ่าเวลา คุยกันไปได้สักพักเจ้า “น้องไก่” น้องชายของผมก็พูดขึ้นมาว่า “หลวงป๋าท่านตื่นนอนแล้ว” ผมก็เลยถามกลับไปว่า “อ้าว รู้ได้อย่างไรว่าหลวงป๋าตื่นแล้ว”

เจ้าน้องไก่ก็บอกว่า “ที่ทราบก็เพราะว่าธาตุธรรมของเขาเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาจนรับรู้ได้ คนที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนแบบนี้ได้จะต้องเป็นผู้มีวิชชาชั้นสูงเท่านั้น นอกจากจะมีวิชชาชั้นสูงแล้วก็จะต้องมีสิทธิอำนาจมากกว่าคนธรรมดาด้วย” เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่หลวงป๋าท่านทำเป็นประจำ คือในเวลาที่ท่านเข้าพักผ่อนนั้นท่านก็จะกำหนดจิตเอาไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกาย เป็นการหลับในศูนย์กลางกาย ไม่มีการฝัน และจะตื่นตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ ถ้าพูดในภาษานักปฏิบัติเขาก็จะบอกว่าท่านหลับในฌาน

พอเวลาที่ท่านตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่ท่านจะทำก็คือท่านจะเดินวิชชาทันที การเดินวิชชาของท่านนั้นท่านจะทำการไขเครื่องขึ้น คืออธิษฐานจิตหมุนธาตุธรรมวัฏจักรของสัตว์โลกในภพสามทั้งหมดให้หมุนไปทางขวา (เวียนขวา) ในวิชชาธรรมกายเรียกว่าการ “ไขขึ้น” มีผลทำให้สัตว์โลกคิดถูกทำถูกจิตใจใฝ่ในบุญกุศลสร้างความดี เป็นทางนำไปสู่สุคติคือสวรรค์และนิพพาน ซึ่งจะตรงข้ามกับการไขลงหรือการหมุนซ้าย จะมีผลในทางตรงกันข้ามคือจะทำให้สัตว์โลกในภพสามมีจิตใจต่ำลงหมกมุ่นในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เมื่อหลงอยู่ในอำนาจของมันแล้วก็จะนำไปสู่ความเสื่อมอบายภูมิ ทางพระศาสนาจึงสอนให้ทำการเวียนขวา (ทักษิณาวรรต) ในกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้เกิดการบุญการกุศล แต่ไม่เคยมีใครอธิบายว่าทำไมจึงต้องเวียนขวา

พอหลวงป๋าท่านตื่นขึ้นมาปุ๊บท่านก็จะเดินเครื่องหมุนขวาทันที ดังนั้นใครที่อยู่ในรัศมีทำการของท่านและมีญาณรู้พอตัวก็จะรับทราบถึงการเดินเครื่องของท่านได้ น้องไก่ท่านนี้ก็สามารถรับทราบการเดินเครื่องของหลวงป๋าได้เช่นกัน เขาจึงมาทำบุญกับหลวงป๋าเป็นประจำ คือจะมาวัดหรือไม่มาวัดเขาก็ส่งเงินเข้ามาบำรุงวัดทุกเดือนมิได้ขาด เพราะเขาทราบว่าในยุคนี้หลวงป๋าท่านก็คือกลางธาตุรับหน้าที่จากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำให้เดินเครื่องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเอง…ท่านเดินเครื่องแต่ละทีจึงสะเทือนไปทั้งภพสาม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: