หลวงป๋าเล่าเรื่อง “กายสิทธิ-จักรพรรดิ และความเป็นมาของเหล็กไหล”

หลวงป๋าเล่าเรื่อง “กายสิทธิ-จักรพรรดิ และความเป็นมาของเหล็กไหล

โดยที่ท่านได้ปรารภเหตุ วัตถุประสงค์และเจตนาที่สร้างพระบูชาเพื่อมอบให้ผู้ที่ทำบุญแก่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคุณลักษณะของธาตุธรรมมนุษย์ ทิพย์ พรหม ฯลฯ สุดละเอียดถึงพระนิพพาน ต้นธาตุต้นธรรม และเครื่องธาตุเครื่องธรรม- คุณลักษณะกายสิทธิ จักรพรรดิ ภาคผู้หล่อเลี้ยง และตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับกายสิทธิ- ความเป็นมาของธาตุกายสิทธิ เหล็กไหล รัตนชาติ ฯลฯซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นวิปัสสนาปัญญาอันเกิดแต่การเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ที่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ (พระมงคลเทพมุนี; สด จนฺทสโร) ท่านได้ปฏิบัติถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า และพระนิพพาน::

คลิกลิงค์ URLhttps://youtu.be/WZ3Rh3ve-TA

แชร์เลย

Comments

comments

Share: