หลวงป๋าแนะการอธิษฐานให้ถูก

๐ หลวงป๋าแนะการอธิษฐานให้ถูก ๐

ใครอยากได้บุญ เกิดชาติใดหนใด รูปหล่อ ผิวงาม

ผู้หญิงก็งาม ผู้ชายก็หล่อ ได้อานิสงส์ทำนองนั้นนะ

ไม่ต้องไปตั้งจิตอธิษฐานหรอก มันได้เอง

ถ้าไปตั้งจิตอธิษฐานขอให้หล่อ

เหมือนอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นกิเลสนะ

แต่เล่าให้ฟังว่า บุญเขาจะทำหน้าที่ของเขาเอง

ถ้าจะอธิษฐานๆ อย่างเดียว

ขอให้เป็นพลวปัจจัยไปสู่มรรค ผล นิพพานที่สุดแห่งทุกข์

และเป็นบรมสุขอย่างถาวรเถิด

อันนี้ก็ได้เลย

ทำบุญทุกอย่าง อธิษฐานเพียงเท่านี้พอ

ส่วนว่าเขาจะมาปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นกุศล

ให้เราเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ หรือธรรมสารสมบัติ

ปรารถนาสิ่งใดโดยชอบก็สำเร็จ

อันนั้นเขาก็ได้อยู่แล้ว เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว

กรรมนี่เขาทำหน้าที่ของเขานะ

ถ้าเราปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญาให้ถูกต้องนี่

กรรมเขาทำหน้าที่ของเขาเองนะ

รูปหล่อเอง อะไรเอง

เพียงแต่มีศีลบริสุทธิ์ หน้าตาก็ผ่องใสเอง

ถ้ามีจิตบริสุทธิ์ ก็ยิ่งผ่องใส มีราศี

ถ้าจะพูดกันก็ มีรัศมีจากภายในไปตามระดับภูมิธรรม

มันก็ปรากฏออกทางสีหน้า หน้าตาที่ผ่องใสบริสุทธิ์ ดังนี้เป็นต้น

เราพยายามทำดีที่สุดทุกอย่าง

กรรมดีเขาจะทำหน้าที่ของเขาเอง

อย่าไปคาดหวังให้มันเป็นพรุ่งนี้ มะรืนนี้

ยิ่งอยากได้ แม้อยากให้มันรวยเร็วๆ

กลับไม่รวยเพราะกิเลสเข้าไปขวาง

ทำไปแล้วเฉยๆ อนุโมทนาบุญ อิ่มใจในบุญ

เขาปรากฏขึ้นเอง ไม่มีอะไรขัดขวาง

อย่าเอากิเลสไปขวางบุญของเรา

กลายเป็นว่าบุญมันมี แต่กรรมมันบัง

จำไว้ข้อนี้สำคัญนะ

เพราะฉะนั้นตั้งใจทำดีอย่างเดียว

กรรมเขาทำหน้าที่ของเขาเอง

บุญเขาทำหน้าที่ของเขาเอง

อย่าทำบาปก็แล้วกัน

ทำบาปแล้ว อโหสิเถิดๆ

มันไม่อโหสิหรอก เข้าใจนะโยม.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: