หลวงป๋าได้เชิญวัชรธาตุลงสู่วัตถุมงคล ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

Snuk Ker SK ผู้ดูแล ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด  · 3 วัน  ·

มีอยู่พิธีหนึ่งที่หลวงป๋าได้เชิญวัชรธาตุลงสู่วัตถุมงคล ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ที่กองทุนปลูกป่าได้จัดสร้างขึ้นในปีนั้น หลวงป๋าท่านยังได้กล่าวกับอาจารย์ยุทธว่า วัชรธาตุหรือ ” พญาสมิงเหล็ก ” นั้น มีคุณครอบจักรวาล มิใช่ดีแต่ทางคงกระพันอย่างเดียว เนื่องด้วยมีดวงจิตครอบครองเป็นทั้งฝ่ายบุญกุศล แต่บางชนิดก็มีฝ่ายบาปอกุศลครอบครอง จึงมีอานุภาพลักษณะของธรรมชาติ ที่จะทำให้ผู้ครอบครอง บังเกิดสุขสมบัติ แต่ผู้ครอบครอง ต้องมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี อานุภาพของพญาสมิงเหล็ก จะให้คุณตามระดับคุณธรรมของผู้มีไว้ในครอบครอง เพราะวัตถุธาตุกายสิทธิ์นี้ มีขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของผู้มีฌาน อภิญญาแก่กล้า

วัชรธาตุหรือพญาสมิงเหล็กนี้เป็นที่สถิตแห่งจิตวิญญาณ อมตะด้วยฤทธิ์อำนาจ ของผู้มีอภิญญา ก่อนเบญจขันธ์ของตนจะแตกดับ จึงพากันแปรธาตุขึ้นด้วยอำนาจฤทธิ์ ของตนที่แก่กล้ารุนแรง เป็นธาตุสถิตย์ เรียกว่าธาตุกายสิทธิ์หรือวัชรธาตุหรือพญาสมิงเหล็กที่ทั่วไปรู้กัน

จากภาพ รุ่นเมตตาเสาร์5มหาบารมีและรุ่นนั่งรวย

https://www.facebook.com/groups/402866073218841

รุ่น เมตตาเสาร์5มหาบารมีและรุ่นนั่งรวย หลวงป๋าไปร่วมด้วย

มหาโพธิสัตว์ทั้งสองรูป

ฟังหูไว้หูครับ

ทราบมาว่าหลวงปู่หงษ์และหลวงป๋าท่านได้พุทธพยากรณ์แล้วครับ ในกัปล์นั้นจะมีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์ หลวงปู่หงษ์ก่อน หลวงป๋าที่หลัง ตามลำดับ

(ข้าพเจ้าได้สอบถามพระใกล้ชิดหลวงปู่หงษ์ท่านบอกมาอย่างนี้ครับ)

(ส่วนหลวงป๋า ผมเข้าวัดหลวงพ่อสดมานาน มั่นใจมากๆ)

องค์ที่ ๙ คือช้างนาฬาคีรี จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระติสสะ พระองค์มีพระชนม์ได้ ๘ หมื่นปี มีพระสรีรกายสูงได้ ๘๐ ศอก มีไม้ไทรเป็นพระศรีมหาโพธิ ในมัณฑกัปป์ฯ

องค์ที่ ๑๐ คือช้างปาลิไลย จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระสุมงคล พระองค์มีพระชนม์ได้ ๑๐ หมื่นปี มีพระสรีรกายสูงได้ ๖๐ ศอก มีไม้กากะทิงเป็นพระศรีมหาโพธิ ในมัณฑกัปป์ฯ

มีรุ่นพี่ในวัดหลวงพ่อสดได้ไปร่วมงานหลวงปู่หงษ์ และได้ยินหลวงปู่หงษ์กล่าวถึงหลวงป๋า ว่าเป็นเจ้าวิชาเหล็กไหลครับ

รุ่น ฉลองศาลา 2548 หลวงป๋าก็ไปครับ

รุ่น”พระแม่ธรณี” หลวงป๋าก็ไปครับ

รุ่น “มหาฤทธิ์ต่อยอดโชคลาภเงินทอง ” ปี 2550 หลวงป๋าก็ไปครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: