หลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์ธนกร และ พระอาจารย์ศักดาสุมโน

NachinNadech Ti Kaewklangtam ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด  · 21 ชม.  ·

🙂🙏 ภาพ หลวงพ่อพระครู

สังฆรักษ์ธนกร และ พระอาจารย์ศักดาสุมโน

– ที่บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี –

( ผู้ที่เคยอัญเชิญดวงแก้วพญานาค

และดวงแก้วอนาถบิณฑิกเศรษฐี )

ในอดีต หลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์

ท่านเคยเกิดเป็นเพื่อนกับ

หมอชีวกโกมารภัจจ์

ได้ฟังมาว่า ในการอัญเชิญ

ดวงแก้วพญานาค ในครั้งนั้น

เพื่อช่วยกิจพระศาสนา

ส่งผลให้หลวงพ่อท่านป่วยหนัก

สุขภาพไม่ดี ถึงขนาดไอเป็นเลือด เลยครับ

( ในช่วงหลังจากเวลานั้น )

จึงอยากเล่า ให้เห็นถึงความเสียสละ

ของครูบาอาจารย์ครับ 🙏🙏🙏

เรียกได้ว่าท่านบำเพ็ญบารมีเป็นมือซ้ายมือขวาหลวงป๋าเลยครับ
แชร์เลย

Comments

comments

Share: