หลับตาก็เห็นพระ ลืมตาก็เห็นพระ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

Kuntana Satterrawutหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า อาจารย์ศุภรัตน์

เมื่อวานนี้ เวลา 11:47 น.  ·

ผู้หญิงไปได้หรือไม่

มีนักปฏิบัติท่านหนึ่ง นำขอข้องใจมากราบเรียนหลวงปู่ดังนี้

นักปฏิบัติ – ลูกปฏิบัติไปถึงวิมานแก้ว ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ชาตินี้ลูกไปนิพพานได้ไหมเจ้าค่ะ

หลวงปู่ยิ้ม – หลับตาไปได้ แล้วลืมตาไปได้หรือเปล่า

นักปฏิบัติ – ยังเจ้าค่ะ

หลวงปู่ยิ้ม – ต้องทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตา หลับก็เห็นพระ ลืมก็เห็นพระ อย่างนี้ไปได้แน่นอน

หลวงปู่ท่านบอกอาจารย์ศุภรัตน์ว่า ” ทุกอิริยาบถถ้าเราเห็นพระได้ จิตของเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่เคลื่อนจากความดี พระมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ไหว้ตรงไหนก็เจอ ทำให้อาจารย์ศุภรัตน์นึกถึงคำพูดของ หลวงปู่อินทร์ จันทูปโมที่ว่า

ที่กล่าวว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต เป็นสิ่งจริงแท้ เพราะอาตมาได้ธรรมมองไปทางไหนก็เจอแต่พระ บนอากาศก็มี บนบกก็มี ไหว้ได้ทั้งนั้น เกิดความซาบซึ้งในธรรม จนน้ำตาไหล ถ้าใครไม่รู้มาเห็นเข้าคงนึกว่า อาตมาบ้าแน่นอน “

ในพระบาลีได้กล่าวถึงผู้หญิงที่สามารถบรรลุอรหันต์มีหลายองค์ เช่น พระนางยโสธราซึ่งเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันหลายชาติ จนถึงชาติที่เป็นพระเวสสันดรโดยทรงเป็นพระนางมัทรี นางปฏาจาราสำเร็จพระอรหันต์หลังจากต้องพบกับความทุกข์เนื่องจากสามีและลูกตายทำให้สติวิปลาส ด้วยอำนาจของพระพุทธองค์ นางจึงได้สติและสำเร็จมรรคผลในที่สุดนอกจากนี้ยังมีอีกหลายองค์ ทั้งพระนางอุบลวรรณเถรี พระนางโคตรมี เป็นต้น

แชร์เลย

Comments

comments

Share: