อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

#อย่าไปหลงเชื่อตามกิเลสของผู้ใด

ที่กล่าวหาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

เลิกปฏิบัติและเลิกสอนวิชชาธรรมกาย

#เพราะไม่เป็นความจริง

ใครเอาไปกล่าวอย่างอื่นน่ะ ทำไมต้องเอามากล่าว ท่านต้องถามตัวเอง ว่าทำไมต้องเอามากล่าว

#ทำไมต้องเอามาติฉินนินทากัน

#ถ้าเผื่อว่าของตนดีจริงไม่ต้องไปกลัวใคร

หลวงพ่อวัดปากน้ำ หรือผู้ปฏิบัติในสายสัมมาอะระหัง หรือในสายปฏิบัติธรรมกายนี่ ไม่มีใครไปตำหนิติฉินใครอื่นเลย

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ สาธุชนทั้งหลาย

แม้พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ โปรดทราบ

#กระผมขอยืนยันว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

#ท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน_๔

#ถึงธรรมกาย_ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

โดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติ

อบรมกาย วาจา และใจ

โดยทาง #ศีล_สมาธิ_ปัญญา

ให้ถึง #อธิศีล_อธิจิต_อธิปัญญา

ให้ถึง #ปฐมมรรค_มรรคจิต_มรรคปัญญา

ธรรมโคตรภู โสดา พระสกทาคา พระอนาคา พระอรหัต

ถึงเข้าไปรู้ไปเห็นธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ในอายตนะ คือ พระนิพพาน

อันนี้อาตมาหรือเกล้ากระผม ขอยืนยันนะครับ

พระเทพญาณมงคลเสริมชัย ชยมงฺคโล

หรือหลวงป๋า เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น

เราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลาลกทำไม

ที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักคำว่า“ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน หมายเอาใคร

เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง การที่เขานำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอน เป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขานำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร เมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกัน ธรรมจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียม ธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนา”

หลวงพ่อสด จันทสโร

แชร์เลย

Comments

comments

Share: