อาจารย์ตรีธา เล่าเรื่อง “กายสิทธิ์”

อาจารย์ตรีธา เล่าเรื่อง “กายสิทธิ์”

บางท่านคงจะเคยได้ยินเรื่อง “คด” ต่างๆมาบ้างแล้ว
ที่เกิดในผลทับทิม มะละกอ ลูกหมาก และผลไม้ต่างๆ จะเกิดขึ้นในสิ่งใดๆก็ได้
จากสิ่งที่อ่อนนิ่ม…ก็กลายเป็นแข็ง
บางทีแข็งขนาดเป็นหินเป็นแก้ว จะขบเคี้ยวทุบตีอย่างไรก็ไม่แตก
บางคนสับมะละกอลงไปก็พบหินอยู่ภายใน นับเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด
เพราะมะละกอมิใช่ไม้ยืนต้น ปลูกไม่นานก็ให้ผลแล้ว ทำไมจึงมีหินอยู่ภานในได้

สิ่งทั้งหมดนี้ หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสโร) เรียกว่า “กายสิทธิ์”

หลวงพ่อท่านบอกว่า
“กายสิทธิ์ลงที่ไหน … ที่นั่นก็แปรสภาพ
จากของที่ไม่ถาวร … ก็กลายเป็นของที่ถาวร
จากของที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ … ก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์”

หลวงพ่อท่านมี “กายสิทธิ์” มากมายหลายชนิด
เพราะในขณะที่ปฏิบัติกิจภาวนา ท่านมักจะเรียกกายสิทธิ์ทั้งหลายมารวมที่ท่าน
และยังมีพวกลูกศิษย์นำมาถวายอีกด้วย

หลวงพ่อท่านอธิบายว่า
“กายสิทธิ์” เป็นบริวารสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งมี ๓ ประเภท คือ
บรมจักร (จักรพรรดิอย่างสูง)
มหาจักร (จักรพรรดิอย่างกลาง)
จุลจักร (จักรพรรดิอย่างต่ำ)

บริวารสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ คือ รัตนะ ๗ มี
ช้างแก้ว
ม้าแก้ว
ขุนพลแก้ว
ขุนคลังแก้ว
นางแก้ว
จักรแก้ว
แก้วมณี

กายสิทธิ์นั้น ถ้าตกไปอยู่กับผู้ใด…ก็จะบันดาลให้มีสังหรณ์ทั้งเหตุดีและร้าย
กายสิทธิ์นั้น เจ้าของควรนำติดตัวอยู่ตลอดเวลาให้เนื่องกับกายเนื้อ…เพื่อจะได้สัมพันธ์ทางกาย
เมื่อสัมพันธ์ทางกายแล้ว…ใจก็สัมพันธ์ด้วย เป็นการเปิดอายตนะรับสิ่งที่เป็นมงคล
ช่วยเสริมบารมีของเจ้าของด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…ช่วยในการทำสมาธิ

เนื่องจากหลวงพ่อมี “กายสิทธิ์” จำนวนมาก
ท่านจึงแจกกายสิทธิ์ให้ “ผู้ได้วิชชาธรรมกาย” เกือบทุกคน
เพื่อถือขณะปฏิบัติกิจภาวนา เพราะช่วยทุ่นแรงในการปฏิบัติภาวนา

ศิษายานุศิษย์ของหลวงพ่อ เมื่อทราบความศักดิ์สิทธิ์ของกายสิทธิ์
ต่างก็หาไว้เป็นสมบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้ว
คณะศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อ และได้วิชชาธรรมกาย จำนวน ๕ คน คือ
– นายประยูร สุนทารา
– คุณนายเชื้อ ปุรณเสวี
– นางละมัย ชูวงศ์วุฒิ
– น.ส.ประยูร นาคบุญเที่ยง
– และข้าพเจ้า น.ส.ตรีธา เนียมขำ

ได้บรรจุ “กายสิทธิ์ ๓ ดวง” แต่ละดวงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ นิ้ว
ไว้ในรูปเหมือนของหลวงพ่อซึ่งเป็นรูปยืนเต็มองค์ ตรงที่เป็นศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
บรรจุเมื่อ วันพุธ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒
และรูปยืนนี้ได้ประดิษฐานอยุ่หน้าหีบศพของท่าน บนหอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต

แชร์เลย

Comments

comments

Share: