อาตมาจะบอกโยมนะ พระก็เถอะ อย่านึกว่าจะรอด

“อาตมาจะบอกโยมนะ พระก็เถอะ ทำประมาทไปดีเถอะ สวัสดีไม่เลือกหรอกพ่อทั้งหลาย อย่านึกว่าจะรอด ถ้าว่าย่อหย่อนในพระธรรมวินัย ก็เหมือนกัน ไม่รอด ปฏิบัติให้ถึงธรรมกายแล้วดูได้เลย ดูได้เลยนรก-สวรรค์ แล้วจะรู้ว่าผู้ที่ไปน่ะ..มีใครบ้าง แล้วท่านจะสยอง มีหิริโอตตัปปะขึ้นมา เลยเกรงกลัวต่อบาปอกุศล แล้วจึงจะสำรวม กาย วาจา และใจ โดยทางปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา นี่..อย่างนี้ ทำได้อย่างนี้”

หลวงป๋า

แชร์เลย

Comments

comments

Share: