เจริญภาวนาใจสงบหยุดชั่วขณะจิตเดียว อานิสงส์นับประมาณไม่ได้

เจริญภาวนาใจสงบหยุดชั่วขณะจิตเดียว
อานิสงส์นับประมาณไม่ได้
เพราะฉะนั้น ท่านไม่เสียเปล่า ท่านได้อานิสงส์
เราบวชมาในพระพุทธศาสนา
ต้องการอานิสงส์บุญบารมี
ให้แก่กล้าจนถึงปรมัตถบารมี
ในที่สุด บุญบารมีนั้น
จึงจะช่วยให้เรามีพลัง
ทั้งสมถพละ และวิปัสสนาพละ
จะเป็นคุณเครื่องช่วยกำจัด
ตั้งแต่กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา
ไปถึงช่วยกำจัดสังโยชน์
กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก
ให้หมดสิ้นโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหานได้
และวิธีการปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ
พระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร
ท่านปฏิบัติได้ผลแล้วสอน
ถูกต้องร่องรอยตามพระพุทธพจน์ทุกประการ
หลวงป๋าได้พิจารณาหมดแล้ว
ไม่มีวิปัสสนาจารย์คนไหน องค์ไหน
ที่จะสอนถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
และวิธีการของพระพุทธเจ้า
แล้วก็ให้ได้รับผลดีเสมอกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: