เพจ Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

ชุมชน
353

เพื่อการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้า และรวมรวมธรรมะสายวัด…

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

4 weeks 2 days ago

รายละเอียด มหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสด

drive.google.com/open?id=1vJK43pX18PX68_88hxCNAriiW6w2Wq3T

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

1 month 2 days ago

#ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วม
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๗
ระหว่าง ๕ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
( #บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย )
จบโครงการรับทุนการศึกษารูปละ ๑,๐๐๐ บาท

#บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้มีความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพ
บวชสามเณรรูปละ 2,500 บาท
#ติดต่อร่วมบุญ
โทร 090-595-5162 , 090-595-5164

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พระมหาอธิโชค สุโชโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โทร 090-595-9562

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1.เป็นชาย อายุระหว่าง 8 -19 ปี
2.มีความประพฤติดี
มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ
และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวัดได้
3.มีสุขภาพแข็งแรง
และไม่ติดสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เป็นต้น
4.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.เฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว
ให้มีเอกสารจากทางแพทย์
หรือจากสถาบันศึกษารับรองมาด้วย
3.เสื้อผ้าชุดขาว 2 ชุด
หรือชุดนักเรียน/นักศึกษา
4.ของใช้ส่วนตัว เช่น ไฟฉาย
ยาประจำตัว เป็นต้น

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

2 months 2 weeks ago

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

3 months 4 weeks ago

อานุภาพพระธรรมกาย การเสด็จอุบัติขึ้นของพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งอันเป็นมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

4 months 1 week ago

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

5 months 22 hours ago

Dhammakaya.tv

5 months 4 days ago

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เดินทางไปเยี่ยมเยียนพระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ และเยี่ยมชมวัดเซกาเจติยาราม

www.youtube.com/watch?v=AmlTn6UOdU0

Dhammakaya.tv

5 months 4 days ago

หาบุญได้ ใช้บุญเป็น
flipbook คลิก visutthikhun.org/ebook/01/index.html
pdf คลิก visutthikhun.org/ebook/01 หาบุญได้ ใช้บุญเป็น.pdf
pdf(สำรอง) drive.google.com/file/d/1L_WgKqP4yQsnzADkFPVy-4vYvQ8ClyfH/view

การบำเพ็ญบารมี
flipbook คลิก visutthikhun.org/ebook/02/index.html
pdf คลิก visutthikhun.org/ebook/02 การบำเพ็ญบารมี.pdf
pdf(สำรอง) drive.google.com/file/d/1WIde0v0kE5PwrRUNxp1dFiIBNT3PwjQD/view

ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน
flipbook คลิก visutthikhun.org/ebook/03/index.html
pdf คลิก visutthikhun.org/ebook/03 ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน.pdf
pdf(สำรอง) คลิกdrive.google.com/file/d/1LlHjBys7UUGwzOzDzP7lVSPsEB2MSxsq/view

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

5 months 6 days ago

Dhammakaya.tv is with Vimongsa Eisawasu.

Dhammakaya.tv

Dhammakaya.tv

6 months 6 days ago

เรื่อง เล่าจากพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์สมเด็จฯ (ตอนที่ 1 ) 18/8/62

Credit: คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

ผมได้รับการบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันบรรจุพระยอดฉัตรและยกยอดฉัตร พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 จากรุ่นน้องที่ผมได้ชักชวนเข้ามาปฏิบัติธรรมในสายหลวงปู่วัดปากน้ำฯ เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว โดยมีพระอาจารย์จากทั้งวัดหลวงพ่อสดฯและวัดปากน้ำเป็นผู้ชี้แนะ ซึ่งมีผลปฏิบัติธรรมก้าวหน้าเป็นลำดับตามบุญบารมีแห่งตน สิ่งที่รุ่นน้องได้รู้เห็นและเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมา ยังพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ เพราะเป็นคุณธรรมที่ว่า “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ” แปลว่าธรรม(อันผู้บรรลุ)จะพึงรู้เฉพาะตน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ คงพอได้ยินกันมาบ้างแล้ว ฉะนั้นเรื่องนี้หากจะสร้างศรัทธาแก่ผู้อ่าน เพื่อการขวนขวายปฏิบัติธรรมให้ได้รู้ ได้เห็นและเกิดปัญญาในกาลข้างหน้าได้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศล ส่วนหากท่านไม่เชื่อเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็ขอให้วางอุเบกขา รอกาลเวลาพิสูจน์ไปก่อน และขอเรียนว่าเรื่องเล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หรือพระสงฆ์ของวัดหลวงพ่อสดฯ แต่ประการใด เป็นบทความที่ผมนำมาเรียบเรียงจากเรื่องเล่ารุ่นน้องที่ชื่อย่อว่า “ศักดิ์” ครับ

วันนี้เป็นวันที่ผมนัดกับศักดิ์และครอบครัวของศักดิ์จะไปเจอกันในงานบุญใหญ่บรรจุพระยอดฉัตรและยกยอดฉัตรที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามกัน ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ศักดิ์ได้เตรียมตัวมาอย่างดี คือพักผ่อนให้เพียงพอการ นอนของศักดิ์จะหลับไปพร้อมกับการบริกรรมภาวนา สัมมาอรหัง จนภายในกายใสสว่างก็เข้ากลางองค์พระ หรือสวดสวดมนตร์ อีติปิโสไปเรื่อยๆ จนหลับ เท่ากับว่าจิตมีสติตื่นอยู่ในเวลาหลับ

ช่วงพิธีพราหมณ์ภาคเช้า 9.00-11.30 น.

ศักดิ์และครอบครัวได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงตามพิธีพราหมณ์ สาธุชนทยอยมาร่วมพิธี ขณะที่ท้องฟ้ามีเมฆครึ้มๆ นิดหน่อยปนฟ้าใส พร้อมละอองฝนโปรยปรายจากบนฟ้าเสมือนมีน้ำทิพย์ที่มาช่วยดับความร้อนของแสงแดด ศักดิ์ได้น้อมใจเข้าสมาธิสู่ศูนย์กลางกาย ใจหยุดนิ่ง ก็พบความสว่างไสวของอาณาบริเวรมหาเจดีย์ที่เปล่งรัศมีออกไปทั่วจังหวัดราชบุรี ครอบคลุมถึงไปอาณาใกล้เคียง มีทั้งกายทิพย์ของเหล่าเทวดา ที่ทยอยเข้ามาร่วมกราบบูชามหาเจดีย์จำนวนมากมาย ด้วยความปิติสุขในมหาบุญอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ที่บังเกิดในภพมนุษย์

ช่วงพิธีบรรจุพระยอดฉัตรและยกยอดฉัตร 13.30-15.00 น

ถึงแม้พิธีจะทอดเวลาออกไป เพื่อรอความพร้อม ศักดิ์ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป ได้ใช้เวลานั้นทำสมาธิ ทำใจหยุดนิ่งเข้าศูนย์กลางกายสิ่งที่เห็นในสมาธิคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาอนุโมทนานับพระองค์ไม่ถ้วน เปล่งแสงรัศมีฉัพพรรณรังสีออกมาจากศูนย์กลางองค์ของพระพุทธองค์สว่างไสวครอบฟ้าครอบแผ่นดินทั้งโลกธาตุ แผ่บุญบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสว สอดลงกลางศูนย์กลางกายของสาธุชนผู้มีบุญทุกๆ คนที่อยู่ในพิธี เหล่าเทพเทวาที่มาร่วมในพิธีก็มีกายสว่างไสวผุดผ่องใส เช่นเดียวกัน พิธีบรรจุพระยอดฉัตรเสร็จก็ต่อด้วยเครนที่ดึงยอดฉัตรที่โยงสายสิญจน์ขึ้นสู่ยอดที่ได้นำฐานฉัตรไปรออยู่แล้ว พร้อมกับเสียงสวดมนต์ชยันโตในปรัมพิธี เมื่อยอดฉัตรเคลื่อนลอยสู่ยอด รัศมีแห่งบุญสว่างซ้อนทับลงไปในทุกกายของกายในกายของทุกๆคนทั้ง มนุษย์และเทพเทวาโดยเฉพาะเหล่าเทวดาเจ้าของบุญ (ที่ญาติอุทิศให้) กายจะใสละเอียดขึ้นทันที บุญที่เกิดขึ้นมีพลังมากมายมหาศาลส่องแสงสว่างบริสุทธิ์ผ่องใส อบอุ่นแสงนวลตา ดุจดวงอาทิตย์รวมกันเป็นล้านดวงทีเดียว นับเป็นความอัศจรรย์ที่ศักดิ์เองก็ไม่เคยเห็นมาก่อน

(โปรดติดตามอ่านตอนที่ 2 )

เรื่อง เล่าจากพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์สมเด็จฯ (ตอนที่ 2 ) 18/8/62

ดังที่เคยแจ้งไว้ว่าผมได้รับการบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันบรรจุพระยอดฉัตรและยกยอดฉัตร พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 จากรุ่นน้องที่ชื่อย่อว่า “ศักดิ์” เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมา แม้ยังพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ เพราะว่าเป็น “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ” แปลว่าธรรม(อันผู้บรรลุ)จะพึงรู้เฉพาะตน ฉะนั้นเรื่องนี้หากจะสร้างศรัทธาแก่ผู้อ่าน เพื่อการขวนขวายปฏิบัติธรรมให้ได้รู้ ได้เห็นและเกิดปัญญาในกาลข้างหน้าได้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุสและขอเรียนว่าเรื่องเล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หรือพระสงฆ์ทางวัดหลวงพ่อสดฯ แต่ประการใด เป็นบทความที่ผมนำมาเรียบเรียงจากผู้ปฏิบัติธรรม

เทวดาต่างทยอยมากราบบูชาพระมหาเจดีย์

ภายหลังเสร็จพิธี ศักดิ์ได้เดินทางกลับบ้านด้วยความอิ่มเอิบในบุญและสิ่งที่ได้พบเห็น ในค่ำคืนนั้นศักดิ์ได้นั่งสมาธิ ช่วงเวลา 23.00 - 24.30 น. จนเมื่อจิตใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว ก็น้อมเข้าศูนย์กลางกายเพื่อดูที่พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ที่ได้ไปทำบุญมา สิ่งที่ได้พบเห็นในสมาธิมีเทวดามากมาย ทยอยกันเข้ามากราบบูชาพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ดุจสายน้ำไม่ขาดสาย เทวดาเมื่อมาถึงจะเข้ากราบพระเจดีย์และเวียนประทักษิณแล้ว กายจะสว่างใสผุดผ่องรัศมีกาย (เหมือนแสงออร่า) จะสว่างไสวออกมาประมาณ 1 คืบ พร้อมกับเครื่องทรงที่สวมใส่ก็จะผุดผ่องใส สว่างไสวมากขึ้นด้วย งดงามดุจเพชรเมื่อต้องประกายแสงไฟ

กายทิพย์ของเทวดาแต่ละองค์องค์ เมื่อเข้ากราบบูชามหาเจดีย์สมเด็จฯ มีแสงแห่งบุญส่องแสงสุกใสสว่างมาจาก ณ.มหาเจดีย์ปรากฏฉัพพรรณรังสีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศทุกทางด้วย พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ของพระมหาเจดีย์ อันไม่มีประมาณเสมือนนำดวงอาทิตย์มัดรวมกันล้านดวงถวายบูชารอบพระมหาเจดีย์ เทวดาทั้งหลายต่างมีจิตที่มีความปิติเบิกบานในมหานิสงฆ์แห่งบุญใหญ่ที่ได้มากราบพระมหาเจดีย์ฯ และกล่าวอนุโมทนาสาธุการ ในหมู่เทวดาที่ศักดิ์ได้เห็นในสมาธิมี คุณแม่ของศักดิ์ ส่วนคุณพ่อ อากง อาม่า หมู่ญาติ ก็ทยอยมาเข้ากราบพระมหาเจดีย์ฯ ตามอธิษฐานจิต ที่ศักดิ์ได้อุทิศถึงทุกๆ คน ตอนที่ พระสวดอนุโมนาคาถา ในตอนบ่าย

บทความที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้อย่างน้อยก็จะขอยืนยันว่า เจ้าภาพผู้สร้างมหาเจดีย์ บรรจุองค์พระ บุญส่วนอื่น ทุกๆท่านที่ได้ถวายสำเร็จแล้ว ทุกคำอธิษฐาน บุญที่อุทิศถึงหมู่ญาติ คุณครูอุปัชฌาอาจารย์ ที่ตั้งจิตไว้ดีแล้ว นั้นส่งตรงถึงกายทิพย์ของหมู่ญาติตามจิตอธิษฐานและการอุทิศบุญนี้ถึงทุกๆ คน กายทิพย์ของหมู่ญาติของเจ้าภาพแต่ละท่านที่ระบุชื่อ, เทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญบางท่านที่บุญเต็มเปี่ยมแล้ว เมื่อเข้ากราบมหาเจดีย์และเวียนประทักษิณแล้ว กายเปลี่ยนไปตามกำลังบุญที่สูงขึ้นก็มี ขอให้เจ้าภาพทุกๆท่านทำใจให้ใสและนั่งสมาธิต่อไปอย่าได้ท้อถอย เพราะหนทางแห่ง มรรค ผล นิพพาน รออยู่เบื้องหน้าแล้วครับ

เรื่องเล่าจากพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ (ตอนที่ 3)

ในขณะที่มหาเจดีย์กำลังก่อสร้าง ตามนุษย์จักมองเห็นเพียงโครง เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ที่ก่อรูปสร้างเป็นองค์มหาเจดียฺ์ เพียงเท่านั้น แต่ตาทิพย์ของเหล่าเทพ เทวดา ทุกองค์จะมองเห็นมหาเจดีย์ฯ ที่ผุดผ่องใสเป็นผลึกแก้วจุยเจียที่ใส ส่องสว่างด้วยอนุภาคของมวลสารแก้วตั้งแต่ฐานของพระมหาเจดีย์ ก็เป็นผลึกแก้วจุยเจียใส องค์มหาเจดีย์ก็เป็นผลึกแก้วจุยเจียใส มุขทั้ง 8 ทิศ ก็เป็นจุยเจียแก้วใส ยอดฉัตรก็เป็นจุยเจียแก้วใส พระมหาเจดีย์เปล่งแสงแห่งบุญที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างใส แผ่รัศมีออกมารอบ 360 องศา กว้างไกล สุดสายตา มีพลังงานดุจดวงอาทิตย์ที่มัดรวมกันเป็นล้านดวง ส่องแสงแห่งบุญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้สรรพสัตว์ได้มากราบไหว้บูชามหาเจดีย์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยที่มีพุทธานุภาพไม่มีประมาณ สรรพสัตว์ทั้งมนุษย์ เทวดา พรหม สรรพสัตว์ในอบายภูมิมากมายต่างก็มุ่งแสวงหาความเป็นมงคล ที่จะเป็นบุญแห่งตน

สัตว์โลกที่เวียนว่ายในวัฏสงสารหลายล้านชาติที่ได้เกิดขึ้นมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว การได้มากราบ บูชาพระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสาริกธาตุ ของพระสัมมมาสัมพุทธเจ้า พระนั่งเมืองแก้วฯ รูปหล่อหลวงปู่สดและพระพุทธรูปสำเร็จด้วยหินรัตนชาติที่ยอดฉัตร.. จักนับเป็นบุญใหญ่ที่เป็นอัปมานัง... มีอานิสงฆ์มากมาย.. เพราะเสมือนหนึ่งได้เข้ากราบสักการะบูชาพระพุทธองค์จริง ๆ สรรพสัตว์ที่มีบุญเท่านั้น ถึงจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะบูชา บางคนรอ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ ล้านชาติ ตายแล้วเกิด.. เกิดแล้วตาย จนกระดูกกองเป็นภูเขา ถึงจะได้เข้ากราบบูชาตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ.มหาเจดีย์ ที่ สร้างขึ้้นในมนุษยโลกนี้.

Comments

comments