เมื่อครั้งที่อาตมายังเป็นฆราวาสอยู่

#เมื่อครั้งที่อาตมายังเป็นฆราวาสอยู่

วันหนึ่งอาตมานั่งรถสองแถวกลับบ้าน อาตมาโชคดีที่ได้ที่นั่ง รถแน่นมากจนต้องยืนเบียดกัน

มีสาวรุ่นคนหนึ่งยืนข้างหน้าของอาตมา

หันหน้าเข้าหาอาตมาเสียด้วย หน้าอกของเธอสัมผัสที่หน้าอาตมาหลายครั้ง เมื่อรถโคลงไปมา

อาตมาทําภาวนาตลอดเวลา ตั้งใจดูในสมาธิว่า

เธอเป็นอย่างไร ระหว่างการเดินทางนั้น

ในสมาธิอาตมาเห็นทุกส่วนของร่างกายเธอที่ต้องการจะดู

ขณะนั้นอาตมาตระหนักว่า แท้จริงแล้วทุกส่วนของร่างกายนั้น สกปรกมาก พอดีเห็นเธอกำลังมีประจำเดือนอยู่ และขณะนั้นอาตมาก็รับรู้สัมผัสได้ด้วยใจ

ถึงกลิ่นที่ค่อนข้างน่ารังเกียจนั้น ด้วยนั้นเป็นการพิจารณากายคตาสติ และอาตมาก็ได้ใช้วิธีการนั้น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทั้งในการพิจารณาสังขารร่างกายของตนเอง และของผู้อื่น ช่วยให้อาตมาสามารถประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของอาตมาได้ดีเป็นเวลา ๑๐ ปีก่อนที่จะบวช

เมื่อท่านมีความรู้สึกทางเพศ ควรกำหนดใจทันที

ใช้ปัญญาของท่านเริ่มพิจารณากายคตาสติทันที

จะช่วยให้สามารถกำจัดนิวรณ์ได้

แล้วจงชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ โดยวิธีดับหยาบไปหาละเอียดให้มากขึ้น ๆ

เมื่อท่านถึงจุดที่ใจบริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดสงบที่สุดกามตัณหาของท่าน จะสงบลงโดยการพิจารณาเห็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามที่เป็นจริงว่าน่ารังเกียจ

ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรพิจารณากายคตาสตินี้ตลอดเวลา

หลวงป๋า

แชร์เลย

Comments

comments

Share: