เมื่อทำความดีเป็นประจำแล้ว ไม่ต้องกลัวตาย

✅ เมื่อทำความดีเป็นประจำแล้ว ไม่ต้องกลัวตาย ✅
💟 “…เราได้ปฏิบัติพร้อมกันทั้ง ทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ก็จะได้ประโยชน์พร้อมกันไปหมดในตัว นี่แหละเป็นมหากุศลรวบยอด
💟 เมื่อได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสบำเพ็ญการบุญการกุศลอย่างนี้ และรู้ธรรมชาติของชีวิตว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอย่างนี้ และรู้ว่าเป็นสารที่แท้จริงของชีวิตดังนี้แล้วล่ะก็
💟 ต่อแต่นี้ไปก็ตั้งใจประกอบการบุญการกุศลอย่าละอย่าวาง จงทำบ่อยๆ เนืองๆ ติดต่อกันตามกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ ตามโอกาสอันควรที่ตนไม่เดือดร้อน
💟 เพื่อให้ถึงธรรมที่ยิ่งๆขึ้นไป เพื่อบำเพ็ญบารมีให้เต็มทั้ง ๑๐ ประการให้สมบูรณ์
💟 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงตั้งใจทำไป ท่านจะไม่สูญเปล่า ชีวิตของท่านจะไม่สูญเปล่า เกิดมาแล้วตายไปก็จะไม่เสียชาติเกิด
💟 เพราะความตายจะเกิดแก่ใคร เมื่อไร กำหนดไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ถ้าได้ทำความดี ละชั่ว ทำใจให้ใสอยู่เสมอแล้ว เป็นอันมั่นใจตัวเองว่าจะอยู่หรือจะไป มันก็เหมือนกัน มีแต่ดีกับดี จึงไม่ต้องกลัวตาย…”
โอวาทธรรม
พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: