เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด โดยเฉพาะผู้ที่ถูกภาคมารทำอวิชชายึดธาตุธรรมในสุดละเอียดไว้ได้แล้วนั้น

ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ยังมีชีวิตอยู่ จะไม่ทำวิชชาร่วมด้วยเลยเป็นอันขาด

จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังกันมากในหมู่ผู้ที่ทำวิชชาสูง ๆ

เพราะในกรณีเช่นนั้น ถ้าหากยอมทำวิชชาร่วมกันไปแล้ว ภาคมารเขาจะสืบรู้วิชชาของภาคพระได้มาก

หรือได้หมด แล้วเขาก็จะทำอวิชชาแก้หรือปิดกั้นวิชชาของเรา มิให้ทำได้สําเร็จ

โดยทำกายอธิษฐานปาฏิหาริย์ คือเห็นเป็นเหมือนธรรมกายที่ใสดีแล้ว (แต่ฉากหลังคือกายเบื้องหลังยังเป็นกายภาคดำหรือภาคกลางอยู่มาก) ไว้มาก ๆ ให้เราเห็นเหมือนวิชชาของภาคพระ

กล่าวคือให้เห็นธาตุธรรมและกายของเราขาวใสดี

ผู้ทำวิชชาก็จะชะล่าใจนึกว่า ได้ชำระธาตุธรรมจนหมดธาตุธรรมภาคกลางและภาคดำดีแล้ว

เมื่อทำวิชชาถึงกายปาฏิหาริย์ของเขาก็หยุดไม่ทําวิชชาไปให้สุดละเอียด เก็บธาตุธรรมภาคดำหรือภาคกลางๆให้หมดสิ้นไปจริงๆต่อไป แต่แท้ที่จริงเขายังซ่อนธาตุซ่อนธรรมของเขา เป็นยืด ใย ยนต์ วิทยุอายตนะลั่นแลบระเบิด ไว้ในกลางไส้นิโรธของเราอยู่แล้วเขาจะทำอวิชชาล่วงหน้า ไปยึดสุดละเอียดของผู้ทำวิชชานั้นได้ ทำให้ไม่สามารถทําวิชชาเก็บอวิชชา ของเขาได้ทัน เขาก็ยึดสุดละเอียดในธาตุธรรมของผู้นั้น (ฝ่ายเรา) ได้

และมีผลให้ส่วนหยาบเสียหายไปด้วย จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้จงหนัก

หลวงป๋า(หนังสือทางมรรคผลนิพพาน ปกเรือใบ)

❤
❤

ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นพวกขาว กลางหรือดำ

ก็สังเกตดูเอา ถ้าซื่อตรงนักปราชญ์ฉลาดใจบุญ ก็ให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายของภาคขาว,

ถ้าคดโกงเก่งกาจฉลาดใจพาล ก็ให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายของภาคดำ,

ถ้าไม่ตรง ไม่โกงนั่นก็เป็นเครื่องหมายของภาคกลาง …

พระราชพรหมเถรวีระ คณุตฺตโม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: