เรื่องอานาปานสตินี้วิชชาธรรมกายมีอยู่เป็นอยู่แล้ว

วิทยา ทิพสงคราม 4 ธันวาคม เวลา 16:16 น.  ·

เรื่องอานาปานสตินี้วิชชาธรรมกายมีอยู่เป็นอยู่แล้ว และหลวงพ่อพูดและสอนถึงอยู่เสมอ

แต่มิให้ไปกังวลเรื่องการสาวลมหายใจเข้า-ออก

ซึ่งจะทำให้ใจไม่ละเอียดที่สุด คือละเอียดได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงที่สุด เพราะฉะนั้นจึงให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่ศูนย์กลางกาย อันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิม เป็นที่สุด-เป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้า-ออก ให้มีสติรู้ตรงนั้น เมื่อจิตละเอียดก็หยุดตรงนั้นเอง

แม้อาตมาเอง บางครั้งรู้ว่าโยมกำหนดนิมิตดวงแก้วใส นึกไม่เห็น อาตมาจะมีอุบายบอกโยมว่า ทำใจให้สว่างเหมือนกลางวัน นึกให้เห็นดวงแก้วเหมือนกับว่ามีอยู่แล้วในท้องของเรา นึกให้เห็นลมหายใจเข้าออกกระทบดวงแก้ว ก็แปลว่า ให้สติอยู่ตรงศูนย์กลางดวงแก้ว

เห็นลมหายใจเข้าออกนี้เป็นตัวอานาปานสติ แต่ไม่ต้องสาวลมหายใจเข้าให้จิตละเอียดเร็วขึ้นหยุดเร็วขึ้นกว่าเห็น พอนึกเห็นลมหายใจเข้าออกกระทบดวงแก้วได้ที่แล้ว ปล่อยความสนใจในลมหายใจเข้า-ออก เพื่อให้จิตละเอียดยิ่งขึ้น และหยุดได้เร็วตรงนั้น นี่ก็เป็นอุบายและเป็นตัวอานาปานสติจริงๆ

ด้วยให้เข้าใจว่า หลวงพ่อท่านสอน แต่ไม่สอนให้สาวลมหายใจเข้า-ออก ให้มีสติรู้อยู่ตรงกลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมแห่งเดียว เพื่อจิตจะได้หยุดเร็ว หยุดถูกที่ เร็วด้วยและก็ถูกที่ด้วย

หลวงป๋า

แชร์เลย

Comments

comments

Share: