เสียงธรรม

cd_wlps 9

01 การวางนโยบายและแผนเพื่อการบริหารการปกครอง
03 หลักการบริหารและการจัดการวัด
04 การบริหารที่มีประสิทธภาพ
05 การจัดการวัดอย่างไรให้ถูกใจชาวพุทธ
แชร์เลย

Comments

comments