เหตุบังเอิญที่เกิดกับองค์พระปฐม โดย หลวงตาอู๋

เหตุบังเอิญที่เกิดกับองค์พระปฐม โดย หลวงตาอู๋

บรรจุที่ พระเศียรพระพุทธรูป

เมื่อช่างตกแต่งองค์พระปฐมบรมศาสดาเสร็จก็นำมาส่งที่วัดหลวงพ่อสด แล้วก็เกิดเหตุการณ์บังเอิญต่างๆ ดังนี้

  1. หลวงป๋าท่านอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าองค์ต้น 1 คู่ เป็นพระเขี้ยวแก้วใสขนาดใหญ่ยาวประมาณ 1 คืบ ซึ่งเสด็จมาเองอุบัติขึ้นที่วัดหลวงพ่อสด เมื่อมีผู้ชำนาญตรวจดูก็ทราบว่าเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรม พระเขี้ยวแก้วคู่นี้เสด็จมารอเพื่อจะบรรจุในองค์พระปฐมบรมศาสดาล่วงหน้าประมาณ 1 ปี เดิมหลวงป๋าท่านคิดว่าจะประดิษฐานไว้ที่พระมหาเจดีย์ พอสร้างพระปฐมเสร็จท่านก็รู้ด้วยตัวของท่านเองว่าจะต้องบรรจุพระเขี้ยวแก้วนี้ไว้ในพระเศียรขององค์พระปฐมเท่านั้น…พระเขี้ยวแก้วคู่นี้ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่เคยเสด็จมาเองที่วัดหลวงพ่อสด
  2. พอองค์พระปฐมเสด็จมาถึงวัดก็มีผู้ปวาราณาถวายเงิน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างวิหารถวายองค์พระปฐม ดังนั้นจึงนับว่าพระปฐมองค์นี้เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในวัดหลวงพ่อสดที่มีวิหารประทับของพระองค์เอง ไม่ใช่วิหารรวมแต่เป็น “วิหารพระปฐมบรมศาสดา”
  3. ตอนที่จะสร้างองค์ท่านก็ยังนึกตั้งชื่อของท่านไม่ได้ อาตมาก็เลยนั่งสมาธิแล้วกำหนดจิตค่อยๆ นึกตั้งชื่อท่าน ก็ปรากฏคำว่า “พระปฐม” ขึ้นมา อาตมาก็นึกว่าชื่อพระปฐมก็ดีเพราะเหมือนกับชื่อองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์องค์แรกของประเทศไทย แล้วเลยคิดต่อสร้อยชื่อไปเป็น “พระปฐมบรมศาสดา” ส่วนชื่อจักรของท่านก็คิดได้ว่าต้องชื่อว่า “รัตนจักร” ต่อมาได้ไปอ่านประวัติของหลวงปู่ทองทิพย์ หลวงปู่ทองทิพย์องค์นี้ท่านสำเร็จวิชามาจากภูเขาควาย เป็นผู้มีฤทธิ์มาก เชื่อกันว่าอนาคตท่านจะเกิดมาเป็น “พระศรีอาริย์พุทธเจ้า” ตอนหนึ่งมีผู้ถามหลวงปู่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกมีชื่อว่าอะไร หลวงปู่ทองทิพย์ตอบว่า “พระปฐม” โอ้โหอาตมาอ่านแล้วขนลุกเลย อะไรมันจะตรงเป๊ะได้อย่างนี้ ส่วนจักรของพระจักรพรรดิก็ชื่อว่า “รัตนจักร” ตรงทั้งชื่อพระองค์ท่านและชื่อจักรของท่านเลย
  4. ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเสด็จมา รถบรรทุกคันที่นำท่านมาส่งวัดนั้นปรากฏว่าเลขทะเบียนรถ 2 ตัวท้าย ออกล็อตเตอรี่ตรงเป๊ะ คนที่ถูกหวยเลยนำเงินมาทำบุญที่วัดประมาณ 4 หมื่นบาท
  5. เมื่อไม่นานมานี้ คุณโยมอุ๋ย ชลัยรัตน์ วรพงศ์ชยังกูร ได้ขอมาขัดองค์พระและถวายผ้าสไบทิพย์ห่มองค์พระปฐม อาตมาก็บอกโยมอุ๋ยไปว่าให้ขอโชคลาภจากสมเด็จองค์ปฐมด้วยเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์และใจดี ผลก็ปรากฏว่าโยมอุ๋ยและพี่สาวผู้ซึ่งเป็นคนตัดเย็บผ้าสไบทิพย์ ต่างก็ถูกหวยงวดนั้นด้วยกันทั้ง 2 คน
  6. ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเสด็จมา ก็มีผู้อาสามาเช็ดขัดถูองค์ท่านให้เงางามตลอดทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้งมาจนทุกวันนี้ร่วม 3 ปีกว่าแล้ว ซึ่งการขัดถูพระแบบนี้ไม่เคยเกิดมีขึ้นกับพระองค์ใดๆ ในวัดมาก่อนเลย
  7. เมื่อท่านเสด็จมาถึงวัดเพียงไม่กี่วัน ก็ปรากฏว่าหลวงปู่สุวันคำ พระอภิญญาอายุยืนนานแห่งภูเขาควายประเทศลาว ได้เดินทางมากราบองค์พระปฐมบรมศาสดา เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมาก

โยมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเหตุบังเอิญไหม หรือเป็นเรื่องอานุภาพบารมีขององค์พระปฐมบรมศาสดา….สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก

แชร์เลย

Comments

comments

Share: