เหรียญปั้ม พระภาวนาโกศลเถร

กร อนันตกาล 8 ตุลาคม 2019 

· ข้อมูล …ตามหลักฐานสืบค้นให้ได้มากที่สุด สำหรับเหรียญ รุ่นแรก

พระราชพรหมเถร… (หลวงพ่อภาวนาฯ. วัดปากน้ำภาษีเจริญ )

เหรียญปั้ม พระภาวนาโกศลเถร. คณะศิษย์ สร้างถวาย …

( เหรียญ และลอกเก็ต ทั้งสอง อย่างนี้. หลวงป๋า ท่านเป็นผู้ จัดการ นำไปกราบ

ถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์ ( หลวงพ่อภาวนาฯ) ของท่าน …ขอเมตตา อธิษฐานจิต

เจริญวิชชาฯ …ซ้อนวิชชา ตามแนววิชชาธรรมกาย โดยฝากถวายไว้ ระยะหนึ่ง

เมื่อเรียบร้อยสมบูรณ์ แล้ว ทางหลวงพ่อพระราชพรหมเถร จึงได้แจ้งข่าวกลับมา

ให้ส่ง พระ…และลูกศิษย์ …จากวัดหลวงพ่อสด ฯ มารับกลับไป …)

โดยวัตถุประสงค์ สร้างไว้เพื่อแจก …ในวันที่ 16. กุมภาพันธ์. 2547.

แต่เนื่องจาก หลวงพ่อพระราชพรหมเถร. ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น

พระราชาคณะชั้นราช. …จึงนำออกมาเพื่อแจก ในงานวันรับพัดพระราชาคณะ

5 ธันวาคม 2546 โดยในเหรียญที่จัดสร้างขึ้น ยังใช้สมณศักดิ์ ที่ พระภาวนาโกศลเถร

วัดปากน้ำฯ อยู่ ( ได้ยินท่านพูดมากับคณะศิษย์ ว่า ดีๆๆแจกเหรียญนี้ล่ะดี. แจกทิ้งทวน

ภาวนาโกศลเถร …………เหรียญของข้า มีแค่หลักร้อยน่ะ ไม่ใช่ 84000 เหมือนหลวงพ่อใหญ่

รักษากันไว้ให้ดีน่ะ … ……………………………)

จำนวนที่จัดสร้าง ที่ค้นหาได้ ตามนี้ครับ

เหรียญเนื้อทองฝาบาตร. จำนวน 400 เหรียญ

เหรียญเงินยวง.(. ดีบุก ). จำนวน. 40 เหรียญ (ตอกหมายเลข)

เหรียญเงินยวง ไม่ตัดขอบ (กรรมการ ). จำนวน. 20 เหรียญ (ตอกหมายเลข)

เหรียญเนื้อเงินลงยา ฟ้าเหลือง (กรรมการ) จำนวน 20 เหรียญ (ตอกหมายเลข )

โค๊ต. ที่ใช้ ทั้งหมด. มี. หมายเลข ~ โค๊ตตอก กรรมการ. ~ โค๊ตตอก ตัว อักษร

ไทย. ภ. ~โค๊ดตอก ตัวอักษรภาษาไทยว่า ราช. ~ โค๊ดตอก ตัวอักษรขอม นะ ~

ค้นหาข้อมูล มาได้ ตามนี้ครับ …… หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะนำมาลงให้เพิ่มครับ ดูน้อยลง— กับ ดอย ศิวิไล

แชร์เลย

Comments

comments

Share: