เหรียญภัตราหาร

รุ่นนี้ถ้าใครเป็นศิษย์รุ่นเก่า และอยู่ในพิธี การภาวนาอธิษฐานจิต …ในการสั่งวิชชา สร้างพระ…

ต้องจำได้อย่างฝังใจเลยว่า นับแต่ที่สั่งวิชชา ที่ผ่านมาหลังจากนั้น ……ไม่เคยได้มีการสั่ง…ที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ แบบขนาดปิดทุกทางรั่ว …หาที่ติไม่ได้เลย จนถึงวันนี้ …………สมบูรณ์แบบที่สุด หาที่ติไม่ได้เลย

จริงๆ เท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมา แต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ หรือยังไม่มา หรือมาแล้วไม่ได้รับรู้. อันนี้ก็ให้เป็นไป

ตามที่ทราบที่พิจารณาด้วยข้อมูลที่ท่านมีเอาน่ะครับ

กร อนันตกาล

แชร์เลย

Comments

comments

Share: