เห็นดวงแกว่งลอยไปมา ?

บางครั้งเห็นดวงแกว่งลอยไปด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้าง หรือวิ่งเป็นวงบ้าง จะทำอย่างไร เพราะรู้สึกปวดหัว ?


ตอบ:

ขณะปฏิบัติภาวนาอยู่เช่นนั้น  ให้เหลือบตากลับขึ้นนิดๆ   พร้อมกับกำหนดใจให้เห็นจุดเล็กใส ตรงศูนย์กลางกาย  นิ่งๆ เข้าไว้    ไม่ต้องใช้ใจบังคับดวงที่แกว่งนั้น    ดวงจะเลื่อนไปไหนก็ช่าง  อย่าตาม  อย่าเสียดาย   

คงให้รวมใจหยุดนิ่งๆ   คือนึกให้เห็นจุดเล็กใส ตรงศูนย์กลางกายไว้ให้มั่น   กลางของกลางเข้าไว้   จะใช้บริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอรหังๆๆ” ณ จุดเล็กใสนั้นช่วยด้วยก็ได้

ไม่ช้าใจจะหยุดนิ่ง และก็ปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเอง

ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  ขณะปฏิบัติภาวนา อย่าบังคับใจที่จะให้เห็นจนเกินไป   เพราะจะทำให้เกร็งและปวดศีรษะ   ให้ผ่อนใจพอดีๆ  แล้วจะค่อยๆ เห็นชัดเอง.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: