เห็นทรงกลม มองนานๆ กลายเป็นแก้วใส จะใช้เป็นนิมิตแทนลูกแก้วใสได้ไหม ?

ผมมองเห็นรูปนิมิตเป็นรูปพระสีเขียวเข้มจนเกือบดำ ทรงเครื่อง คล้ายทรงเครื่อง ฤดูร้อน อยู่กลางทรงกลม ตอนแรกเห็นทรงกลมสีขาวขุ่น มองนานๆ กลายเป็นแก้วใสติดอยู่นาน จะถือเอาเป็นนิมิตแทนลูกแก้วใสได้หรือไม่ ?


ตอบ:

ได้ครับ  ใช้ได้เลย   ถ้าเห็นเป็นดวงกลมใส  ให้เข้าใจว่าองค์พระอยู่ในดวงกลมนั้น   หยุดนิ่งไปกลางดวงกลมใสนั้น   หยุดนิ่งถูกส่วนก็จะใสสว่าง   ศูนย์กลางขยายออก   ประเดี๋ยวองค์พระก็จะปรากฏ 

หรือกายมนุษย์ละเอียดจะปรากฏ   เมื่อปรากฏแล้ว  ท่านก็นึกเข้าไปเป็นกายละเอียดใหม่  จะเป็นกายมนุษย์ละเอียดหรือองค์พระก็แล้วแต่   ให้ใจหยุดนิ่งกลางกายมนุษย์ละเอียดหรือองค์พระนั้น ให้ใสสว่างหมดทั้งดวงทั้งกาย    จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ ตามขั้นตอนของเขา   แต่บางทีข้ามขั้นตอนได้  ถ้าจิตละเอียดหนักจริงๆ   เห็น จำ คิด รู้ ขยายโตเต็มส่วน   เต็มธาตุเต็มธรรม แล้วกายธรรมหรือธรรมกายจะปรากฏขึ้นมา ข้ามขั้นตอน   แทนที่จะต้องผ่านกายมนุษย์ละเอียด ทิพย์ พรหม อรูปพรหมก็ข้ามขั้นตอนไปได้   ไม่เป็นไร

แชร์เลย

Comments

comments

Share: