ใครคิดถึงหลวงป๋าก็มากราบท่านได้ที่วัด โดย หลวงตาอู๋ 11 ธ.ค. 61

หลวงป๋า

ใครคิดถึงหลวงป๋าก็มากราบท่านได้ที่วัด โดย หลวงตาอู๋ 11 ธ.ค. 61

หลวงป๋า

ในเวลากลางวันหลวงป๋าท่านจะอยู่ที่วิหารกลางน้ำ ท่านจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวที่ท่านเคยนั่งนั่นแหละ เรื่องนี้อาตมาไม่ได้รู้เห็นเองหรอก แต่มีผู้ที่เขาเห็นตรงกันหลายท่านต่างก็มาบอกเล่าให้อาตมาฟัง โดยที่แต่ละคนก็ไม่รู้เรื่องนี้กันมาก่อน ทั้งฆราวาสและทั้งพระที่ได้ธรรมกาย ต่างก็เห็นตรงกันว่าในเวลากลางวันหลวงป๋าท่านจะนั่งอยู่ที่วิหารกลางน้ำ

ใครที่คิดถึงหลวงป๋าหรือมีเรื่องราวอะไร จะถวายของอะไรก็ต้องไปกราบท่านที่วิหารกลางน้ำนะโยม ที่วิหารกลางน้ำจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดให้เข้าไปได้ทุกวัน คงจะทำให้หายคิดถึงหลวงป๋ากันได้บ้าง

แชร์เลย

Comments

comments

Share: