ใครยังไม่มีคาถาหลวงปู่ภาวนา ใช้คาถานี้

ทางเดินแห่ง โลกุตตระธรรม

ผู้ดูแล  · 2 พฤศจิกายน 2015  ·

ใครยังไม่มีคาถาหลวงปู่ภาวนา ใช้คาถานี้ของหลวงปู่ที่ให้ไว้กับผู้หญิงท่านหนึ่งที่เคยอุปัฏฐากหลวงปู่ในอดีตก็ได้ มีดังนี้

นะโม 3 จบ”มะอะอุ อุอะมะ มะอะอุรุ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ”ว่านะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานถึงหลวงปู่ ภาวนาไว้ทุกเช้าค่ำ

ผู้หญิงท่านนี้มีรูปหลวงปู่ในอิริยาบถแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นจำนวนหนึ่ง ถึงเวลาคงจะมีลูกหลานนำไปไว้ที่วัดป่าสีดาฯผู้หญิงท่านนี้ศรัทธาหลวงปู่สด วัดปากน้ำมาก ท่านเคยนิมิตเห็น หลวงปู่สด มาหาท่านและถามข้อธรรมะที่ท่านได้รับจากหลวงปู่ทองทิพย์ฯ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นั้น แต่ละคนที่ได้รับจะมีไม่เท่ากันตามวาสนาบารมีเกี่ยวข้องมากน้อยสิ่งที่หลวงปู่ให้ปฏิบัติมากๆ คือ ทาน ศีล ภาวนา ใครสนใจศึกษาปฏิบัติในธรรมะที่หลวงปู่เทศน์ไว้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซด์หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ มหาโพธิสัตว์ ซึ่งลูกศิษย์ที่เคารพบูชาหลวงปู่กลุ่มหนึ่งได้สร้างไว้เพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของหลวงปู่ ขออนุโมทนาด้วยจิตอันบริสุทธิ์

สาธุขอบพระคุณมากๆครับ (จากคุณ starmongkol เว็บพลังจิต)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: