ใช้ธรรมกายดูหวย

ประสบการณ์ที่ผมได้นำมาเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้จากพระผู้ทรงคุณธรรมรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาและศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใสได้กรุณาแนะนำให้เห็นผลดีและผลเสียแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเตือนจิตสะกิดใจไม่ให้หลงเสียเวลาทั้งยังช่วยฉลองศรัทธาในการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกายไม่ให้เสื่อมถอย โดยจะขอนำมาเรียบเรียงให้ท่านผู้อ่านเป็นเครื่องประเทืองปัญญา

👉เรื่องมีอยู่ว่า

วันหนึ่งเมื่อนั่งสมาธิ ก่อนหยุดพัก ในขณะที่ปรากฏธรรมกายใสสว่างอยู่นั้น ก็น้อมนึกขอให้ธรรมกายดูตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏว่าเห็นตัวเลขชัดเจนก็จดจำไว้ เมื่อออกจากสมาธิก็ไปบอกน้องสาวให้ไปซื้อตามนั้น

👧ผลปรากฏว่าถูกรางวัล เมื่อได้ครั้งหนึ่ง ก็ทำต่อครั้งที่สองอีก เห็นเลขแล้วก็บอกน้องสาวไปซื้อสลากกินแบ่ง ถูกอีกยังไม่พอ ทำต่อไปครั้งที่ ๓ อีก

🧑เมื่อได้ตัวเลขแล้ว ไปซื้อก็ถูกอีก

แต่คราวนี้ปรากฏว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้ว

แทนที่จะเห็นองค์พระ ที่ศูนย์กลางกาย

กลับเห็นเป็นกายอื่น ปรากฏคือกายที่ใหญ่โต

ผิวหนังแทนหยาบกร้าน เล็บยาวผมยาว

ปรากฏขึ้นมาแทนกายพระ ตั้งแต่นั้นมาก็เกิดอาการทั้งไม่สบายกาย และไม่สบายใจ

ครอบครัวก็ไม่ค่อยเป็นสุขลูกทั้ง ๓ คน

ก็พาลเจ็บป่วย แต่เดิมถ้าลูกเจ็บป่วย อาการไม่หนักหนามาก ก็จะอธิษฐานขอให้องค์พระธรรมกายพอช่วยได้บ้าง

✍แต่มาคราวนี้ทำอย่างไร ก็ไม่เห็นกายพระแล้ว

จนกระทั่งถึงเวลามาเข้าอบรม ท่านอาจารย์จึงอธิบายให้ฟังว่า กายที่เห็นนั้นเขาเรียกว่ากายเปรต

เกิดจากวิบากกรรม ที่ไปดูสลากกินแบ่งหรือหวย

ถึงแม้จะไม่ได้ซื้อเอง และสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยวิธีการที่ไม่สมควร เป็นการสร้างโมหะให้คนอื่น

และที่สำคัญคือใช้ธรรมกายอันเป็นของสูง

ในทางที่ผิด จึงทำให้ธรรมกายดับและเกิดกายเปรตขึ้นมาแทน (ถ้าขณะนั้นร่างกายเกิดดับขันธ์ไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม)

😇ท่านอาจารย์จึงแนะนำให้รอเวลาที่ท่านจะต่อ ๑๘ กายที่เรือนไทยอันเป็นสถานที่ต่อธรรมะ

อุบาสิกาบุญมี(นามสมมุติ)ที่เหมือนกรรมมาบัง

ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยกลับเข้าที่พัก

และรอเวลาที่จะต่อธรรมะ ครั้นถึงเวลาที่ศาลาเรือนไทย ก็มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสก และอุบาสิกา ที่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงปฐมมรรคและเห็นองค์พระแล้วแต่ยังต่อ ๑๘ กายไม่ครบประมาณ ๒๐ คนรวมทั้งอุบาสิกาบุญมีด้วย

ได้มาพร้อมกัน

ท่านอาจารย์ได้นำสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แนะนำและคุมธรรมะให้

ทั้งกลุ่มตั้งแต่เริ่มดวงปฐมมรรคจนครบ ๑๘ กายคือกายอรหัตและช้อนสับทับทวี ทบไปทวนมา

แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาจนอุบาสิกาบุญมีได้ครบ ๑๘ กาย

❤ภายหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติธรรมแล้ว

อุบาสิกาบุญมีได้ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระรัตนตรัยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ใช้ธรรมกาย ไปดูสลากกินแบ่งหรือหวยและไม่บอกหวยอีก

💚เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่า

ธรรมกายเป็นของสูง มีพลาอานุภาพมาก

ไม่ควรนำไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข และความโลภและสร้างโมหะ ความหลง ให้บุคคลอื่นอีก

ท่านที่ได้ธรรมกายแล้ว จึงไม่ควรประมาท

เพราะมีลาภยังเสื่อมลาภ มียศยังเสื่อมยศ

มีธรรมกายยังเสื่อมธรรมกายได้ และไม่ควรนำธรรมกายไปแลกกับ กายเปรตไม่คุ้มกันเลย

แชร์เลย

Comments

comments

Share: