ใช้ลูกกลมสีขาวที่เกิดขึ้นในใจ แทนการเห็นลูกแก้วใสได้หรือไม่ ?

การกำหนดลูกแก้วใสขึ้นในใจ ถ้าไม่สามารถเห็นเป็นลูกแก้วใสได้ จะสามารถใช้ลูกกลมสีขาวที่เกิดขึ้นในใจแทนการเห็นลูกแก้วใสได้หรือไม่ ?


ตอบ:

ได้  ใช้ได้เลย    เรื่องการกำหนดลูกแก้วหรือดวงแก้วนั้น   ถ้ากำหนดหรือเห็นได้เป็นดวงขาวที่ยังไม่ใส หรือนึกเห็นเป็นดวงแก้วใสก็ได้ หรือจะนึกเห็นพระพุทธรูปแก้วใสก็ได้

แต่ที่ยังไม่ใสน่ะ เพราะใจยังไม่หยุดนิ่งเข้าไปที่กลางจุดเล็กใสที่กลางดวงขาวๆ ที่เห็นนั้น    ถ้าหยุดนิ่งสนิทเข้าไป ณ ภายในแล้ว   จุดเล็กใสตรงกลางดวงขาวนั้นจะขยายตัวเองออก   แล้วจะเห็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้นมาเอง   

ดวงขาวใช้ได้  เช่น ใครอาจจะติดใจลูกกอล์ฟ  อาจจะนึกเห็นลูกกอล์ฟก็ได้  ไม่เป็นไร    แต่ว่าเมื่อใจมันรวมลงหยุดนิ่งจริงๆ แล้ว  จะเห็นใสขึ้นมาเอง   แต่ในเบื้องต้นอาจจะต้องช่วยเล็กน้อย ด้วยการอธิษฐานขยายจุดเล็กใสตรงศูนย์กลางดวงใส หรือดวงที่เห็นขาวๆ นั้น   แล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งๆ กลางของกลางๆ นิ่งๆ เข้าไว้   เมื่อศูนย์กลางนั้นขยายออก ก็จะเห็นดวงใสสว่างปรากฏขึ้นมาเอง

แชร์เลย

Comments

comments

Share: