ไม้เท้ากายสิทธิ์ขององค์ผ้าลาย

ไม้เท้ากายสิทธิ์ขององค์ผ้าลายอยู่ที่มุกดาหาร โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

ทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ที่วัดมะนาว บ้านมะนาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จะมีการสรงน้ำไม้เท้ากายสิทธิ์ซึ่งเป็นไม้เท้าของพระฤๅษีองค์ผ้าลาย (ส่วนมากจะเรียกท่านว่าปู่ฤๅษีกไลยโกฏิ) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งภูเขาควาย ประเทศลาว ท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ทองทิพย์ (คำศรี รัตนโคตร) วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ครูบาคำน้อย วัดภูกำพร้า (อายุ 300 ปี) และหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ผู้สร้างศาลาแก้วกู่ จ.หนองคาย

ปู่ฤๅษีองค์ผ้าลายท่านเป็นพระผู้ทรงฤทธิ์อภิญญา คนในแถบภาคอีสานเคารพนับถือมากนิยมเรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่” ไม้เท้ากายสิทธิ์นี้ถูกเก็บรักษาไว้ในถ้ำอย่างดีโดยพวกไทยข้า (ไทยข่า) และพวกไทยโซ่ ซึ่งพวกเขารักและหวงแหนไม้เท้านี้มาก จะนำออกมาจากที่ซ่อนเฉพาะในวันดังกล่าวเพียงวันเดียวเท่านั้นเพื่อทำพิธีสรงน้ำกราบไหว้บูชา เสร็จแล้วก็จะนำเก็บกลับไปไว้ในที่ซ่อนอย่างเดิม ไม้เท้านี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก (มีเพียงอันเดียว) เป็นไม้เท้าวิเศษขององค์ท่านผ้าลายที่มอบไว้ให้แก่ลูกศิษย์ไทยข้าและไทยโซ่เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงท่าน

ชาวบ้านเรียกท่านว่าองค์ผ้าลายก็เพราะดูจากผ้าที่ท่านใช้ห่มคลุมกาย ซึ่งมีลวดลายเป็นแถบ น่าจะเป็นหนังของเสือที่พระฤๅษีสมัยโบราณนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม (ยังมีพระฤๅษีองค์ผ้าดำและองค์ผ้าขาวอีก) เล่าลือกันว่าองค์ผ้าลายนี้ท่านมีอายุยาวนานมาก อาจจะเป็นพันๆ ปี ท่านอยู่มาเรื่อยๆ เพื่อจะเป็นพระอาจารย์ของเหล่าพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีแก่ๆ ที่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์

ข้าพเจ้า (อู๋) เคยเล่าเรื่องไม้เท้ากายสิทธิ์นี้ให้กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณประจักษ์ เขาสนใจไม้เท้านี้มาก แล้วเขาก็เดินทางไปที่วัดมะนาวในวันดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่….ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริง

แชร์เลย

Comments

comments

Share: