ไหว้ครูหลวงปู่หงษ์ ฯ บายศรีในพิธีกรรม สำคัญไฉน ?

ไหว้ครูหลวงปู่หงษ์ ฯ บายศรีในพิธีกรรม สำคัญไฉน ?
ความสำคัญของพิธีกรรมการใช้บายศรี(ป่า )อย่างโบราณ ในพิธีของหลวงปู่หงษ์ตลอดกว่า 50 ปี นับเป็น1000 ๆ พิธี… บายศรี สำหรับการสะเดาะห์เคราะห์ ใช้บายศรี 4 ต้น อธิษฐานจิตวัตถุมงคล ใช้บายศรี 5 ต้น พิธีประสะที่(ทำให้ที่ดิน กิจการ สถานที่ บริสุทธิ์ หมดมนทินทำให้เจริญ) พิธีฝังอาถรรพ์ ใช้บายศรี 4 ต้น วาง 8 ทิศ หน้าปะรำพิธี อีก 4 ต้น ลงสาลิกาแม่ทัพ บายศรี 5 ต้น ลงนะเศรษฐี เสกหิน ทิ้งน้ำ, เสกไม้มงคลฝังภูเขาให้เจริญ ร่ำรวย บายศรี 2 ต้น บายศรีกันโจร 2 ต้น ตัดผมไฟ,แบ่งพรายเด็ก ใช้บายศรี 2 ถาด..สำหรับการจารอักขระยันต์,เจิมรถ ใช้ ขัน 5หรือ ขัน 8 หรือจัด กรวยดอก 100 ธูป 100 เทียน 100 ขึ้นไป มีผ้าขาว หรือ ผ้าสบง หรือ ผ้าไตร 1 ไตรขึ้นไป ถวายครูจึงขลังมาก ๆ
กล่าวถึง พิธีไหว้ครูจักรวาล ว่ามีสาระสำคัญอย่างไร ที่ใช้บายศรีป่าถึง 21 ต้น ขึงผ้าขาวดาดเพดานให้ครูบาอาจารย์สถิตช่วยเหลือตลอดพิธี จากภพภูมิตั้งแต่เทวะภูมิ 6 รูปภูมิ ชั้นพรหม,อรูปพรหม ที่สุดถึงพระนิพพาน ผนวกกับพลังบุญ พลังจิต บุญบารมีของเจ้าพิธี..หลวงปู่ว่า หลวงปู่เชิญครูบาอาจารย์ เทพพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในพิธี เทพ พรหม ล้วนมารับรู้ประสิทธิ์ประสาทช่วย จะนิ่งเฉยหลบลี้มิได้.. ด้วยอำนาจแห่งพลังจิตและบทอัญเชิญ ต้องเสด็จมาร่วมพิธีทั้งหมด .. (หลวงปู่หงษ์ ฯ ท่านบอกหากเทพใดจะฝืนหลบอยู่ ท่านว่าร้อน ทนไม่ได้ ต้องมาด้วยอำนาจการเชิญของท่าน) เมื่อเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว ไม่บอก ไม่ขอ ก็มีโทษที่เชิญมาแล้ว ไม่บอกกล่าวเพราะโลกทิพย์มีกฎเกณฑ์ แบบแผน บายศรีจึงต้องใช้และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพิธี ให้เกิดความถูกต้อง จึงจะได้รับมงคล บารมี มีผลกับคนหมู่มากได้ ด้วยอำนาจแห่งบุญบารมี มงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แรงครูช่วยเหลือ
***หากถามว่า ไม่มีบายศรีได้หรือไม่ ? ..ก็ขอตอบว่าได้..หากแต่ เจ้าพิธี มักอายุสั้น(พบมามาก).. วัตถุมงคลที่สร้างคุ้มครองชีวิตไม่ได้ เหตุร้ายมักเกิด เสื่อมเสียทรัพย์ เจ็บป่วย ได้ไม่คุ้มเสีย โบราณจารย์จึงเคร่งครัดไม่ละเลย ศาสตร์พิธีกรรม ฯลฯ

พระมหาศุภกิจ เรียบเรียง 2/2566

แชร์เลย

Comments

comments

Share: