หลวงปู่เทพโลกอุดร วัดป่าสักภักดีภูริ

Wattana Hachaiหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ พระมหาโพธิสัตว์แห่งลุ่มน้ำโขง 7 มกราคม 2016  ·

พระที่หลวงปู่เสกเดี่ยวไม่มีครับ ใช้รุ่นนี้แทนน่าจะได้

—————— (ข้อมูลจากเวปพลังจิต) —————–

พระรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาทุนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ของวัดป่าสักภักดีภูริ เปิดให้จองปลายปี 2542 และพระเสร็จประมาณต้นปี 2543 ปู่โทน หลำแพร ศิษย์ฆราวาส สายหลวงปู่เทพโลกอุดร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส (ปู่โทนเป็นคนนิมนต์หลวงปู่สี ฉันทสิริจากสุรินทร์มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุนนาค หลวงปู่หมุนเองก็ยังเป็นศิษย์หลวงปู่สี และปู่โทนก็เป็นผู้คัดเลือกพระเกจิที่เป็นศิษย์สายตรงของหลวงปู่เทพโลกอุดร) คุณภักดีภูริ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับพระที่จัดสร้างขึ้นขนาดแขวนคอจะมี 2 พิมพ์เท่านั้นคือพิมพ์นั่งตอไม้ จำนวนสร้าง

1,970 องค์ และพิมพ์ยืนสมาธิ 1,920 องค์ (จริงๆแล้วมีพิมพ์ปิดตาวังหน้าอีก 108 องค์)

มวลสารหลักของพระรุ่นนี้จะประกอบด้วย เหล็กน้ำพี้ แร่โครตเหล็กไหล ว่าน 108 ชนิด กาฝากมะยม และดินจากสังเวชนียสถาน รูปแบบองค์พระอาจจะดูไม่สวยงามนัก เนื่องจากเป็นการกดพิมพ์ แบบโบราณ โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้กดเอง โดยต้องสมาทานศีลก่อนร่วมพิธีกดพิมพ์ ระหว่างกดพิมพ์จะต้องมีการสวดพระปริตร ตลอดการกดพิมพ์ ระหว่างกดพิมพ์มีแสงฉัพพรรณรังสี และกลิ่นหอมเย็น ที่ศิษย์สายหลวงปู่เทพโลกอุดรกล่าวว่า เป็นกลิ่นที่ปรากฏเมื่อหลวงปู่เทพโลกอุดรมา

พิธีกรรมนั้นอัศจรรย์มากแต่จำพอได้ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านแสดงปาฏิหาริย์ร่วมในพิธีนั้นด้วย(มีอาจารย์นิรนามคนหนึ่งมาในพิธีโดยบังเอิญ ไม่สวมเสื้อ ผมยุ่งเหยิงขึ้นมาในปะรำพิธี กล่าวโองการตั้งธาตุ ถ่ายรูปไม่ติด )และพระที่มาทำพิธีก็ยอมรับว่าท่านมาจริง

พระที่ร่วมพิธีเป็นพระอริยสงฆ์ 27 รูป แยกเป็น

1. พระอริยะในสายวิปัสสนากรรมฐาน 9 องค์ได้แก่

– หลวงปู่ศรี มหาวีโร

– หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

– หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข

– หลวงปู่กิ ธัมมุตโน

– หลวงปู่หลวง กตปุญโญ

– หลวงปู่โส กัสสโป

– หลวงปู่จันทา ภาวโร

– หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

– หลวงปู่ทุย ฉัทกาโม

2. พระอริยเหนือโลกผู้ทรงอภิญญา

– หลวงปู่สรวง กระท่อมกลางนา ศรีสะเกษ

– หลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรม

– หลวงปู่พรหมา เขมจาโร

– หลวงปู่หมุน

– หลวงปู่เณรคำ

– หลวงปู่ทองทิพย์ รัตนโครต วัดป่าสีดาพระรามพระลักษณ์

– หลวงปู่คำพันธ์ โฆษะปัญโญ วัดธาตุมหาชัย

– หลวงปู่เรือง อาภัสโร อาศรมเขาสามยอด

– หลวงปู่ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง

– หลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือ

3. พระอริยะสายหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่สำเร็จลุน

– หลวงปู่กอง จันทวังโส

– หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน สวนสมุนไพร สาขาวัดโพธิ์เย็น

– หลวงปู่อิง วัดโคกทม

– หลวงปู่สวน ฉันทโร(ญาท่านสวน)

– หลวงปู่จันหอม สุภาจาโร วัดบุ่งขี้เหล็ก

– หลวงปู่เคน จารณธัมโม

– หลวงปู่ขาว พุทธรักขิตโต เป็นผู้ชี้แนะการจัดวางตามหลักธาตุในพิธี

– พระอาจารย์เกียน ฑีฆายกุโก

– พระอาจารย์บุญชวน ธรรมโฆษะโก วัดป่าวังทิพย์

และได้ทำพิธีอาราธนาบารมี หลวงปู่ใหญ่ (พระมหากัสสปเถรเจ้า) หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี และ อาราธนาขอบารมีหลวงปู่เทพโลกอุดร แผ่พลังบารมีลงในวัตถุมงคลที่จัดสร้างนี้ด้วย พระรุ่นนี้นับได้ว่าสุดยอดจริงๆครับ

ในด้านพิธีนั้นมีหลายครั้ง เนื่องจากเป็นการยาก ที่จะอาราธนาพระทั้งหมด มาเข้าพิธีพร้อมกัน พิธีใหญ่จริงๆจะเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีหลวงปู่หมุน เป็นองค์ประธานพิธี มีพระอริยะเจ้าจำนวนมากที่เข้าพิธีในวันนั้น หลังจากพิธีเสร็จ หลวงปู่หมุนได้ให้ลูกศิษย์เก็บสายสิญจ์ในพิธีกลับไปด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีนี้สุดยอดเพียงใด

คุณภักดีภูริ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ มีความประสงค์ อยากให้พระทุกรูป มาทำพิธีครบตามที่ตั้งใจไว้ แต่ก็มาไม่ครบด้วยเหตุว่าพระบางรูปที่ไม่ได้มาก็คือ หลวงปู่กิ ธัมมุตโต เนื่องจากท่านละสังขารแล้ว หลวงปู่อ่อน พุทธสโก เนื่องจากท่านอาพาธ หลวงปู่จันทา เนื่องจากท่านไม่สะดวกในการเดินทาง และหลวงปู่คำพันธ์ เนื่องจากท่านอาพาธ พึ่งออกจากโรงพยาบาล แต่คุณภักดีภูริ ก็ได้นำไปให้ พระครูบาวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป หลวงปู่ท่อน ญานธโร และ พระอาจารย์ชาญ สุมังคโล อธิษฐานจิตให้ เฉพาะหลวงปู่ครูบาอิน และครูบาชัยวงศ์ คุณภักดีภูริเล่าความประทับใจว่า พระแค่บาตรเดียว ท่านเมตตาอธิษฐานให้ถึงครึ่งชั่วโมงและที่เพิ่มมาอีกท่านคือ ท่านอาจารย์นิรนาม ซึ่งเป็นผู้ผ่านญาณของหลวงปู่เทพโลกอุดร ในพิธีนั้น อาจารย์นิรนาม ได้แสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ โดยท่านเพียงแค่แตะกล่องวัตถุมงคลแต่ละอย่างก็สามารถบอกได้ถึงชนิดของวัตถุมงคลในกล่องนั้น โดยไม่ต้องเปิดออกดูเลย และตลอดพิธีกรรมจะมีกลิ่นหอมตลอด ซึ่งคุณภักดีภูริ บอกว่าเป็นกลิ่นหอมประจำองค์ ของหลวงปู่เทพโลกอุดร อีกทั้งพระเกจิคณาจารย์ ที่มาทำพิธีก็ยอมรับว่าท่านมาจริง

พิธีศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่ว่า หลวงปู่หมุนสั่งให้เก็บของในพิธี รวมทั้งสายสิญจน์ไปจนหมดสิ้น นับเป็นอีกรุ่นที่มีการพุทธาภิเษกถูกต้องตามธรรมเนียมโบราณ

เนื่องจากพระหลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่นนี้จัดสร้างจำนวนน้อยมาก โดยเฉพาะเนื้อเหล็กน้ำพี้ นับว่าหายากแบบสุดๆ (อาจจะหายากกว่าพระทุกรุ่นของหลวงปู่) ใครมีเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะครับ เพราะโอกาสที่จะเจอคงยากมากๆครับ

Manop Limsuwankiti

ขอนุญาตขอแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตที่ถูกต้องต่อไปนะครับตรงที่บอกว่าปู่โทนหลำแพรเป็นคนนิมนต์หลวงปู่สีมาที่วัดถ้ำเขาบุญนาคตามที่ผมทราบมาผู้ที่นิมนต์ท่านคือหลวงพ่อสมบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับและสมัยที่หลวงพ่อสมบูรณ์ยังมีชีวิตอยู่ผมก็ไปกราบท่านหลายครั้งก็ไม่เคยได้ยินท่านพูดว่าปู่โทนหลำแพรเป็นคนนิมนต์หลวงปู่สีหากข้อมูลของผมไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยความเคารพครับ

Wattana Hachai

ขอบคุณสำหรับข้อมูลส่วนนี้ครับอาจารย์ เดี๋ยวผมจะแก้ไขในประวัติส่วนนี้ครับ (ที่จริงก็อปข้อมูลเขามาครับ)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: