ใช้กายมนุษย์พิเศษ

“พระกริ่งสัมมาอะระหัง” วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

อานิสงส์ถวายสัพพทาน

อานิสงส์บวช

การสร้างพระของขวัญเพื่อแจกญาติโยม พระเทพญาณมงคล

กสิณนี้ทำได้ยากเหลือเกินที่จะทำให้ดวงกสิณปรากฏขึ้นมาเป็นดวงแก้ว_ขึ้นมาให้อยู่ในตัวเรา

ลพ.บุญเดช ญาณเตโช วัดถ้ำแสงธรรม

ลงมาเพื่อสร้างเจดีย์

เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้แล้ว จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกเลยถึง”อสงไขยกัป

วัดหลวงพ่อสดคือวัดที่พระโพธิสัตว์ท่านมาสร้างบารมี

ทานของพระโพธิสัตว์

ศูนย์กลางกายของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย

หลังฉากโดย พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)

วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาที่มีความมหัศจรรย์อันไม่มีประมาณ

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสด จนฺทสโร

ทำบุญไปทำไมกัน ???

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำและพระตระกูลวัดปากน้ำแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์แตกต่างกันหรือไม่

หลวงพ่อสดกับข้าวสาร

หลวงพ่อจรัญไปเรียนกับหลวงพ่อสด

ลูกแก้วจุยเจียที่ผม (อู๋) ใช้ประจำ

อานุภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำ1

หลวงปู่ฯ ให้ธรรมมะ แก่พระสุวิทยา จันตะธัมโม

ทศชาติชาดก พระเจ้าสิบชาติ

เหรียญของขวัญ รุ่น “สมบัติจักรพรรดิ” จัดสร้างโดยวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พ.ศ. 2560

การอธิษฐานจิตเสกพระเครื่องต่างๆของวัดหลวงพ่อสด รวม 10 ประการ

อาจารย์ของหลวงปู่ทองทิพย์ โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 20 ตุลาคม 2557

โทษของการประพฤติผิดในกาม

ภาค ๖.. ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธเจ้า

ภาค๘..ภาคส่งท้าย .” ..จิตพระศรีย์ ”

พระอนาคตวงศ์

ภาค ๒ รูปภาพกวางทอง ..สายโพธิสัตว์

ภาค.๓. ตำนาน..จำปาสี่ต้น … สี่กุมาร