พระพุทธจักรพรรดิ

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

นั่งดูดวงแก้วแล้วจะติดนิมิตหรือ

รวมเล่ม 3 in 1 หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

ใช้กายมนุษย์พิเศษ ทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่

หนังสือมรรคผลพิสดาร

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า “เห็นองค์พระ” กับ “เข้าไปเป็นองค์พระ” ต่างกันอย่างไร

กลางธาตุ คือ อะไร

อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”