หลับตาก็เห็นพระ ลืมตาก็เห็นพระ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

เรื่องของการทำวิชชานั้น หลวงพ่อให้ทำวิชชาแก้เภทภัยของประเทศ และรักษาโรค

อมตะวาทะ พระมงคลเทพมุนี (หนังสือ)

หนังสือเทศนาต่างเรื่องของพระมงคลเทพมุนี

การนั่งวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่โต๊ะ แห่งวัดประดู่ฉิมพลี

อานิสงส์ ของ การนั่งสมาธิ (ตามแบบวิชชาธรรมกาย)

พระธาตุเสด็จ เป็นเครื่องหมายยืนยันและเป็นกำลังใจให้มาปฏิบัติธรรม

กสิณกลาง คือ อาโลกกสิณ นั้นดีอย่างไร

ภาพวิธีการภาวนาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

หนังสือ ทำวัตร-สวดมนต์ ฉบับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

พระพุทธจักรพรรดิ

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

นั่งดูดวงแก้วแล้วจะติดนิมิตหรือ

รวมเล่ม 3 in 1 หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

ใช้กายมนุษย์พิเศษ ทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่

หนังสือมรรคผลพิสดาร

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า “เห็นองค์พระ” กับ “เข้าไปเป็นองค์พระ” ต่างกันอย่างไร

กลางธาตุ คือ อะไร

อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”