Posted in วิธีปฏิบัติ

ใช้กายมนุษย์พิเศษ ทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่

๑๓ ใช้กายมนุษย์พิเศษ ทำวิ…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร วิธีปฏิบัติ หลวงปู่สด หลวงป๋า

หนังสือมรรคผลพิสดาร

เรื่องที่ทำให้รู้สึกค้างค…

อ่านต่อ
Posted in ธรรมะดีๆ พระเกจิอาจารย์ วิธีปฏิบัติ

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึก…

อ่านต่อ
Posted in วิธีปฏิบัติ หลวงป๋า

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรร…

อ่านต่อ
Posted in พระราชพรหมเถร วิธีปฏิบัติ

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏ…

อ่านต่อ
Posted in วิธีปฏิบัติ หลวงป๋า

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า “เห็นองค์พระ” กับ “เข้าไปเป็นองค์พระ” ต่างกันอย่างไร

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า &#8…

อ่านต่อ
Posted in วิธีปฏิบัติ

กลางธาตุ คือ อะไร

กลางธาตุ คือ อะไร “…

อ่านต่อ
Posted in วิธีปฏิบัติ

อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”

อุบายวิธีสำคัญ … ใน…

อ่านต่อ