Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

“พระโพธิสัตว์” ลงมาสร้างบารมี

“พระโพธิสัตว์&#8221…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงตาอู๋

แก้วโอสถของท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์

นี่คือลูกแก้วโอสถของท่านห…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงตาอู๋

ดวงแก้วพญานาค วัดหลวงพ่อสด

เล่าสู่กันฟังดวงแก้วพญานา…

อ่านต่อ
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

ความรู้สึกก่อนหลวงป๋าท่านจะละสังขาร โดย หลวงตาอู๋

เมื่ออาตมาบวชเข้ามาในช่วง…

อ่านต่อ
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

หลวงป๋าท่านเรียกฝนและเก็บฝนเป็นปกติ โดย หลวงตาอู๋

สมัยที่หลวงป๋าท่านอยู่และ…

อ่านต่อ
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่…

อ่านต่อ
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงตาอู๋

ที่มาของชื่อพระรุ่น “เทพนิมิต” โดยทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 29 เม.ย. 2557

ที่มาของชื่อพระรุ่น “เทพน…

อ่านต่อ
Posted in หลวงตาอู๋

เมื่อไปนั่งสมาธิกับหลวงป๋าครั้งแรก โดย หลวงตาอู๋

เมื่อไปนั่งสมาธิกับหลวงป๋…

อ่านต่อ
Posted in หลวงตาอู๋

ใครคิดถึงหลวงป๋าก็มากราบท่านได้ที่วัด โดย หลวงตาอู๋ 11 ธ.ค. 61

ใครคิดถึงหลวงป๋าก็มากราบท…

อ่านต่อ
Posted in หลวงตาอู๋

กิมเซ้งเพื่อนรัก โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

กิมเซ้งเพื่อนรัก โดย ทวีว…

อ่านต่อ