เรื่องเล่าจากแดนไกล โดย หลวงตาอู๋ 6 ก.พ. 2562

สองแรงแข็งขัน โดย หลวงตาอู๋

คงอีกนานกว่าหลวงป๋าท่านจะลงมาสร้างบารมีอีกครั้ง โดย หลวงตาอู๋

หลวงพ่อตี๋วัดหลวงพ่อสด

การเกิดและอานุภาพ ธาตุกายสิทธิ์ และพระตระกูลวัดปากน้ำ

อดีตชาติหลวงป๋า กับ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

พระไพรดำของวัดหลวงพ่อสด จ.ราชบุรี

หลวงป๋า “พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ” โดย หลวงตาอู๋

คาถา หลวงป๋าที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

ครูบาชัยวงศาพัฒนาคืออดีตพระฤๅษีวาสุเทพ โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

เล่าเรื่องหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดินแห่งบ้านละลม โดย หลวงตาอู๋ 22 ก.ย. 2560

ในชีวิตมีอะไรที่น่าภาคภูมิใจบ้าง โดย หลวงตาอู๋

อนาคตเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

การสร้างพระปฐมบรมศาสดา (หลวงพ่อองค์ต้น) โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 10 ธ.ค. 2559

ช่วงนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ว่าจะไม่เขียนแล้วแต่ก็อดเขียนถึงไม่ได้ โดย หลวงตาอู๋

เปรตญาติมาขอส่วนบุญอีกแล้ว โดย หลวงตาอู๋

หลวงปู่ต้นกัปป์

เหตุบังเอิญที่เกิดกับองค์พระปฐม โดย หลวงตาอู๋

หลวงป๋าสิ้นไปเพียงไม่กี่ปีโรคระบาดโควิดก็มาเลย โดย หลวงตาอู๋

สมัยนี้มีพระเหาะได้หรือไม่

คนเก่งที่เก่งจริง

ที่มาของรูปถ่ายพระอินเดีย

ไม้เท้ากายสิทธิ์ขององค์ผ้าลาย

เธอคอยดูนะ

ไปทดลองถ่ายรูปแสงออร่า

“พระโพธิสัตว์” ลงมาสร้างบารมี

แก้วโอสถของท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์

ดวงแก้วพญานาค วัดหลวงพ่อสด

ความรู้สึกก่อนหลวงป๋าท่านจะละสังขาร โดย หลวงตาอู๋

หลวงป๋าท่านเรียกฝนและเก็บฝนเป็นปกติ โดย หลวงตาอู๋

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ