Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

หลวงตาปาง

วัดทุ่งสามหมอ กลางนา บ้าน…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ภาพสิริมงคล ภาพหลวงปู่ทองทิพย์ ฯ เมื่อ พ.ศ.2531 ณ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร

ขอน้อมนำส่วนหนึ่งจากการแก…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

พิมพ์พระศรีอริยเมตไตรหรือพระพิมพ์ปางสัพพัญญูทรงเครื่อง(จักรพรรดิ์)ของหลวงปู่ทองทิพย์ วัดป่าสีดารามลักษณ์รัตนโคตร จ.หนองคาย

พระพิมพ์ปางสัพพัญญูทรงเคร…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

พระอินทร์บอกคาถารักษาตาให้หายบอด

สมัยก่อนหลวงปู่ตาบอดอยู่5…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

แก้วตาปลา

ในวัดแห่งหนึ่งมีเณรกับหลว…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

จากคำบอกหลวงปู่นะครับ

จากคำบอกหลวงปู่นะครับ ตอน…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

ตอน เดินทางจากร้อยเอ็ดไปกราบพระธาตุพนม

สมัยก่อนป่ายังอุดมสมบูรณ์…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

นิทานเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานถามทางไปกรุงลงกา

ฟังเป็นนิทานนะครับเพราะเร…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

งูเห่า

ในวัดหลวงปู่จะมีงูเห่า มี…

Continue Reading
Posted in หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ

หลวงเดช

นับย้อนหลังจากนี้ไปร้อยก่…

Continue Reading