สนธนาธรรม กับ บุคคลต้นยุค

หลวงป๋าไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สกลนคร

ไม้เท้ากระดูกช้างของหลวงป๋า

หนุมาน หลวงปู่หงษ์

หลวงป๋าไม่ทิ้งลูกศิษย์

โทษร้ายแรง ของการเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย

ศูนย์กลางกาย ทางสายเอก ที่มุ่งตรงถึงมรรคผล นิพพาน

การทำบุญกับคนชั่ว คนพาล ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เราจะได้บุญหรือไม่

กำจัดธรรมดำ ยังธรรมขาวให้เจริญ

การให้พรและการรับพรในช่วงปีใหม่ เพื่อให้ได้ผลดี ควรปฏิบัติอย่างไร

ยักษ์

เมื่อหลวงปู่วัดปากน้ำ กล่าวถึงบารมีธรรมของหลวงปู่วีระ คณุตฺตโม

พระโพธิสัตว์ 3 ระดับ

กายสิทธิ์ ที่สุดวิเศษที่สุดในวิชชาธรรมกาย

เหตุการณ์มงคล รุ่นนั่งรวย

หลวงป๋าเล่าถึงเหล็กไหล

หลวงป๋า นำผู้ปฏิบัติไปดูนรก- สวรรค์หลวงป๋า

บรรดาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูง เมื่อท่านเจริญอานาปานสติ ใจหยุดลมหยุดที่ศูนย์กลางกาย ก็เห็นเป็นดวงใสเหมือนกันหมด.

เรื่องเจตนาความคิดอ่านทางใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง

หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้ว ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด

พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

อาการของผู้ที่กำลังบำเพ็ญบุญบารมี

ธรรมชาติสองฝ่าย คือ บุญ-บาป ต่อสู้กันอยู่ในจิตสันดานของสัตว์โลกมายาวนาน โดยที่เราไม่รู้ตัว

พระเทวทัต

วิธีปฏิบัติเพื่อตอบแทนพระคุณของมารดา-บิดา ให้มีผลเทียบเท่าหรือเสมอกับพระคุณของท่าน

ถ้าผู้เจริญภาวนาเข้าถึงฝ่ายพระ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

พึงระวังการวิพากวิจารณ์บุคคลอื่น

เรื่องอานาปานสตินี้วิชชาธรรมกายมีอยู่เป็นอยู่แล้ว

เมื่อเหตุปัจจัยประกอบพร้อมก็เข้าถึงได้

ผู้ทุศีลหรือผู้ใจบาปหยาบช้ามักประพฤติชั่วมีกายทุจริต

ตอบปัญหา เรื่องการบำเพ็ญบารมี

แล้วกสิณแบบอื่นๆเขาทำกันยังไงบ้างครับหลวงป๋า