Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

หลวงป๋าท่านเรียกฝนและเก็บฝนเป็นปกติ โดย หลวงตาอู๋

สมัยที่หลวงป๋าท่านอยู่และ…

Continue Reading
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

พระกริ่งสัมมาอะระหัง

“พระกริ่งสัมมาอะระห…

Continue Reading
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

พระกริ่งสัมมาอะระหัง ฉ.กษัตริย์

พระ6กษัตริย์ พระกริ่งสัมม…

Continue Reading
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

หลวงปู่หมุน ตอน 16 ฆราวาสสายปู่ดู่ นั่งไปพบเรื่องแปลกที่วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

Continue Reading
Posted in ข้อมูลประชาสัมพันธ์ หลวงป๋า

รายการวิถีไทย วิถีพุทธ ตอน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

ธรรมกายดับเพราะใบ้หวย

เคยมีพระมาปฏิบัติธรรมที่น…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

บรรดาระดับอาจารย์ที่เป็นพ…

Continue Reading
Posted in พระเครื่องวัดหลวงพ่อสด หลวงป๋า

พญาเหล็กสามารถส่งเสริมการปฎิบัติและเข้าถึง

มีข้อที่น่าสังเกตว่า 1. “…

Continue Reading
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า

อาจารย์เสือ เพชรสังฆาต หรือปู่สุทัศน์ โตทวี ปรมาจารย์ผู้สืบทอดวิชชาอิทธิวิธีการเรียกกายสิทธิ์พญาเหล็ก

แจ้งข่าวว่า อาจารย์เสือ เ…

Continue Reading