Posted in พระราชพรหมเถร หลวงป๋า

กลางธาตุ คือ อะไร

กลางธาตุ คือ อะไร “…

Continue Reading
Posted in วิธีปฏิบัติ หลวงป๋า

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า “เห็นองค์พระ” กับ “เข้าไปเป็นองค์พระ” ต่างกันอย่างไร

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า &#8…

Continue Reading
น้ำมนต์ของหลวงป๋า
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

คิดถึงน้ำมนต์ของหลวงป๋า โดย หลวงตาอู๋

คิดถึงน้ำมนต์ของหลวงป๋า โ…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า

หลวงป๋านิมิตเห็นพระพุทธเจ้ากายเนื้อ ณ พระเชตวันมหาวิหาร

หลวงป๋านิมิตเห็นพระพุทธเจ…

Continue Reading
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

พบหลวงป๋าครั้งแรกในนิมิต โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

พบหลวงป๋าครั้งแรกในนิมิต …

Continue Reading
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

หลวงป๋าเดินเครื่องแต่ละทีสะเทือนไปทั้งภพสาม โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

หลวงป๋าเดินเครื่องแต่ละที…

Continue Reading
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

หลวงป๋าท่านเป็นใครครับ โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

หลวงป๋าท่านเป็นใครครับ โด…

Continue Reading
พระเหล็กไหล
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

นี่คือพระเหล็กไหลที่หลวงป๋า เชิญมารุ่นสุดท้าย โดย หลวงตาอู๋

นี่คือพระเหล็กไหลที่หลวงป…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน (สามัคคีคือพลัง)

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้อ…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

ทำวิชชาพระของขวัญว่าตามสายวิชชาธรรมกาย

วันนี้ได้กราบเรียนถามหลวง…

Continue Reading