ประสบการณ์อานุภาพ พระคำข้าว, พระหางหมาก

พระคำข้าว,พระหางหมาก

เกร็ดความรู้บางอย่างที่หลวงพ่อพูดถึงเกี่ยวกับ “พระคำข้าว”

(คัดลอกจากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ เล่ม ๙ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

โพสต์โดย : ศ.ธรรมทัสสี : (868,  8686676,  ลุง.ศ)

หลวงพ่อทำพิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถ วัดท่าซุง

“…อันดับแรกที่เราจะทำอะไรทั้งหมด ตื่นขึ้นมาใหม่ ๆ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงด้วยความเคารพ อ่านเพิ่มเติม ประสบการณ์อานุภาพ พระคำข้าว, พระหางหมาก