เล่าเรื่องผลการปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม หาที่พึ่ง ตัวตนอันประเสริฐ ที่แท้จริง

แผนที่เดินทางมาวัดหลวงพ่อสด

บัญชีวัดหลวงพ่อสด

นาทีวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว เขาจะค่อยๆดีขึ้น

หลวงตาปาง

ภาพสิริมงคล ภาพหลวงปู่ทองทิพย์ ฯ เมื่อ พ.ศ.2531 ณ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร

พระเจ้าจักรพรรดิ

หลวงตาอึดอัดใจ

ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

อานุภาพพระกริ่งสัมมาอะระหัง

กำเนิดทุคติของนักบอก ใบ้หวยเบอร์

เรื่องเล่าจาก

“พระโพธิสัตว์” ลงมาสร้างบารมี

ประสบการณ์วิชชาธรรมกาย. โดย นุชจรีย์ สุนทรวรรณ

แก้วโอสถของท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์

ดวงแก้วพญานาค วัดหลวงพ่อสด

แม่ชีจันดี สาครเจริญ สร้างมีดหมอทำบุญเจดีย์ หลวงพ่อเดิมมาทำให้

พิมพ์พระศรีอริยเมตไตรหรือพระพิมพ์ปางสัพพัญญูทรงเครื่อง(จักรพรรดิ์)ของหลวงปู่ทองทิพย์ วัดป่าสีดารามลักษณ์รัตนโคตร จ.หนองคาย

เหล็กไหลเพลิงจากถ้ำคอก ส่วนประกอบของพระของขวัญวัดหลวงพ่อรุ่นนึง

เนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ แม้เหล่ามนุษย์และเทพยดา ย่อมมาประชุมกันสักการะมิขาดสาย

มีลูกนี้ลูกเดียวสามารถสร้างวัดใหญ่ๆ ได้สบายเลย

รูปหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ความรู้สึกก่อนหลวงป๋าท่านจะละสังขาร โดย หลวงตาอู๋

หลวงป๋าท่านเรียกฝนและเก็บฝนเป็นปกติ โดย หลวงตาอู๋

เรื่อง เล่าจากพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์สมเด็จฯ

พระกริ่งสัมมาอะระหัง

การห้อยพระที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

พระกริ่งสัมมาอะระหัง ฉ.กษัตริย์

พระอินทร์บอกคาถารักษาตาให้หายบอด

แก้วตาปลา

จากคำบอกหลวงปู่นะครับ