พญาเหล็กสามารถส่งเสริมการปฎิบัติและเข้าถึง

นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จักร้องไห้ น้ำตาคลอเบ้า…

หลวงปู่สรวงเทวดาเล่นดิน

ที่จะละ กามได้ ต้องเข้าฌานเข้าปฐมฌานเสีย กามทำอะไรเราไม่ได้

หลวงพ่ออุตตมะ

หลวงพ่ออุตตมะกล่าวถึงเรื่องกสิณ

ตายแล้วฟื้นของสามเณรสิทธิศักดิ์

หลวงตาวาสใช้วิชาธรรมกายเรียกทรัพย์

หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ

ที่มาของชื่อพระรุ่น “เทพนิมิต” โดยทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 29 เม.ย. 2557

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

เมื่อไปนั่งสมาธิกับหลวงป๋าครั้งแรก โดย หลวงตาอู๋

อาจารย์เสือ เพชรสังฆาต หรือปู่สุทัศน์ โตทวี ปรมาจารย์ผู้สืบทอดวิชชาอิทธิวิธีการเรียกกายสิทธิ์พญาเหล็ก

ภาค ๑..ภูเขาควาย..พระอภิญญา (รวมภาค 1-8 ครบ)

อธิบายสวรรค์ 6 ชั้น และ พรหมโลก 16 ชั้น

หลวงป๋า

ใครคิดถึงหลวงป๋าก็มากราบท่านได้ที่วัด โดย หลวงตาอู๋ 11 ธ.ค. 61

กิมเซ้งเพื่อนรัก โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

วาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

หลวงพ่อสดตามพระคู่บารมีเนื้อทองคำและนากมาให้หลวงป๋า โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

กลางธาตุ คือ อะไร

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า “เห็นองค์พระ” กับ “เข้าไปเป็นองค์พระ” ต่างกันอย่างไร

หลวงพ่ออุตตมะกล่าวถึงเรื่องกสิณ

น้ำมนต์ของหลวงป๋า

คิดถึงน้ำมนต์ของหลวงป๋า โดย หลวงตาอู๋

หลวงป๋านิมิตเห็นพระพุทธเจ้ากายเนื้อ ณ พระเชตวันมหาวิหาร

อาจารย์เเม่ชีปุก มุ้ยประเสริฐ

อานุภาพพระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลเนื้อทองเทพประทาน และ ดวงแก้วพญาเหล็กสีเมฆพัตร

พระผงธรรมกายพิมพ์จันทร์ลอย

ลงมาเพื่อสร้างเจดีย์ เล่าโดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 7 พ.ย.59

จีราภา เศวตนันท์ วิทยากรสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

พบหลวงป๋าครั้งแรกในนิมิต โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)