ทำดีกันไว้มากๆ นะครับ เวลาในโลกมนุษย์นั้นไม่นานเลย

ความเป็นมาของพระอรหันต์จกบาตร

นิมิตครั้งแรกถึงหลวงปู่เทพโลกอุดร

คำอธิษฐาน โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ประสบการณ์วิชชาธรรมกาย. โดย นุชจรีย์ สุนทรวรรณ

บทความจาก หนังสือบุคคลยุคต้นวิชชา

ตาอินเทวดามาขอเรียนธรรมกายกับหลวงพ่อสด

หลวงพ่อสดมงคลเลิศฤทธิ์องค์นี้ ต่อไปจะท่านจะต้องเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งของไทย

ทำไมผมถึงเลือกสร้างพระด้วยเหล็กไหล

ลป.ขาว พุทธรักขิโต วัดป่าคูณคำวิปัสสนา

ลพ.บุญเดช ญาณเตโช วัดถ้ำแสงธรรม ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง ภูลังกา จ.บึงกาฬ

ลป.ทองทิพย์ รัตนโคตร (มรณะ 7 มีค 2544) วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร ต.สีกา อ.เมือง จ.หนองคาย

ทำไมเปรตจึงชอบอยู่ตามวัด

การเร่งปฏิบัติธรรม ยิ่งเร่งยิ่งได้ธรรมะเร็วจริงไหม

การทำบุญไม่ใช่แค่ทำด้วยเงินเพียงอย่างเดียว

ธรรมสภา ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาควาย

ทำบุญแล้วเมื่อไหร่บุญจะส่งผลเสียที

กรรมคืออะไร

ทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์วัดหลวงพ่อสดแล้วเทวดาไม่ยอมให้นอน

พระโลหิตธาตุ

มาทำบุญกับหลวงป๋าที่วัดหลวงพ่อสด เหมือนได้นั่งเครื่องบิน

ความเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ศุข

โลกนี้จะมีซักกี่คนที่หลวงปู่เทพโลกอุดรท่านประทานอาหารมาให้

การบุญการกุศล ใช่ว่าสักแต่ทำ

หลวงป๋าท่านเคยบอกไว้ว่าการอธิษฐานจิตเสกพระเครื่องต่างๆ ท่านอธิษฐานไว้รวม 10 ประการ คือ

แหวนที่หายได้คืนด้วยพระธรรมกาย

เกิดมาผมก็เจอหลวงพ่อสดเลย

เทวดาส่งเงิน 500 บาทมาสร้างพระมหาเจดีย์

ขึ้นไปกราบหลวงพ่อสด

ญาณทัศนะที่แม่นยำ

พระโพธิสัตว์ (2)

หลวงพ่อภาวนา “ฉันจะไปอยู่กับหลวงพ่อสด” โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 25 ก.ย. 2559