Developing Insight Meditation

Meditating to 18 Bodies (Continued from Dhamma Spheres)

The Dhamma Spheres

Basic Dhammakaya Meditation Practice

Economic Crisis and Buddhism

วันที่ข้าพเจ้าลืมมิได้ นับได้ว่าเป็นวันพลิกชะตาชีวิตทีเดียว

The Benefits of Developing Wisdom

Vipassana Meditation

Samatha Meditation

Medidation

มะเร็งที่ขาวิบากกรรมทำกับไก่

หลวงพ่อเยื้อน สอนสมาธิเรื่องฐานที่ตั้งของจิต

เหรียญหลวงพ่อสดรัตนะ๗

เรื่องประวัติลูกแก้วมณีรัตนะ

พญาเหล็กสามารถส่งเสริมการปฎิบัติและเข้าถึง

นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จักร้องไห้ น้ำตาคลอเบ้า…

หลวงปู่สรวงเทวดาเล่นดิน

ที่จะละ กามได้ ต้องเข้าฌานเข้าปฐมฌานเสีย กามทำอะไรเราไม่ได้

หลวงพ่ออุตตมะ

หลวงพ่ออุตตมะกล่าวถึงเรื่องกสิณ

ตายแล้วฟื้นของสามเณรสิทธิศักดิ์

หลวงตาวาสใช้วิชาธรรมกายเรียกทรัพย์

หลวงพ่อพระราชพรหมเถร พระมหาเถระ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ

ที่มาของชื่อพระรุ่น “เทพนิมิต” โดยทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋) 29 เม.ย. 2557

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

เมื่อไปนั่งสมาธิกับหลวงป๋าครั้งแรก โดย หลวงตาอู๋

อาจารย์เสือ เพชรสังฆาต หรือปู่สุทัศน์ โตทวี ปรมาจารย์ผู้สืบทอดวิชชาอิทธิวิธีการเรียกกายสิทธิ์พญาเหล็ก

ภาค ๑..ภูเขาควาย..พระอภิญญา (รวมภาค 1-8 ครบ)

อธิบายสวรรค์ 6 ชั้น และ พรหมโลก 16 ชั้น

หลวงป๋า

ใครคิดถึงหลวงป๋าก็มากราบท่านได้ที่วัด โดย หลวงตาอู๋ 11 ธ.ค. 61

กิมเซ้งเพื่อนรัก โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

วาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?