บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถร ท่านเคยแสดงธรรมสั้นๆเป็นข้อคิดว่า “#บุญส่งผลตามเจตนา” จึงใคร่ขอนำธรรมะนี้มาขยายความ

ขอให้เข้าใจว่า บุญส่งผลตามเจตนานี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ..

1. #ทำบุญด้วยความเต็มใจ เมื่อจิตเกิดเป็นกุศล มีความเต็มใจ จงทำบุญหรือปวารณาว่าจะทำบุญ ตามความพร้อมในขณะนั้น เมื่อถึงเวลาที่บุญจะให้ผล (กาลสมบัติ) บุญจะส่งผลให้ตามเจตนาที่เป็นกุศลเต็มที่โดยพลัน โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง

แต่ถ้าทำบุญอย่างเสียมิได้ หรือด้วยความลังเล ผัดผ่อน เสียดาย ผลบุญที่ได้รับก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ฉับพลันเหมือนใจของเราที่ลังเลเช่นกัน

2. #ทำบุญด้วยความศรัทธา ศรัทธาที่ว่านี้ ต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล ที่เรียกว่าศรัทธาบริสุทธิ์จากกิเลส ผลบุญจากการที่ทำบุญอย่างศรัทธาที่มีเหตุมีผลนี้ จะเกิดปัญญาในการทำบุญ ปัญญาในการรู้รักษาตัวรอด ปัญญาในการหาบุญได้ ใช้บุญเป็น แม้ชาตินี้ยังฐานะไม่ดีนักก็สามารถอยู่อย่างสุขสบายในการทำมาหากินไปได้ ไม่ฝืดเคือง

ตรงข้ามกับผู้มีทรัพย์มาก แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ทรัพย์ในการทำบุญ คือไม่มีปัญญาที่จะใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดบุญ ดังคำกล่าวที่ว่า “บุญมาปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย”

3. #ทำบุญให้ถูกบุญ คือ การทำบุญให้ถูกสถานที่และบุคคล เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ เช่น ทำบุญเพื่อทำนุบำรุงธรรมปฏิบัติ และผู้มาปฏิบัติขัดเกลากิเลส เพื่อการเผยแพร่ธรรมะที่มีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัท

บุญที่บุคคลได้ตั้งใจกระทำทั้ง 3 ประการนี้ บุญย่อมส่งผลตามเจตนาอย่างเต็มเปี่ยม ปรุงแต่งให้เกิดในภพภูมิที่ดี เกิดในปฏิรูปเทศ มีปัญญา เจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว.

_______________
เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล
หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
_______________
บางตอนจากหนังสือธรรมะเรื่อง
“บุญ+ทานกุศล”
_______________
เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า
ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: